Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Anatómia

Rôznorodosť

Základy ľudskej anatómie sú súčasťou učiva už na základnej škole. Cieľom týchto hodín je naučiť nás skladbu ľudského tela a funkcie jednotlivých sústav a orgánov. Je nepochybne dôležité mať všeobecné chápanie fungovania ľudského organizmu. V našom tradičnom vzdelávacom systéme sa však často zabúda na jeden dôležitý fakt.

Čítať ďalej

Pohlavná anatómia

Pohlavie človeka, na rozdiel od rodu, súvisí s našimi biologickými charakteristikami. Cicavce sú najčastejšie rozdelené medzi samcov a samice. Pri ľuďoch tieto pomenovania často zamieňame s pojmami „muž a žena“, avšak, mužské a ženské črty súvisia predovšetkým s rodom človeka. Samčie a samičie črty súvisia s biologickým pohlavím. Môžeme ho definovať na základe nasledujúcich faktorov:

Čítať ďalej

Anatómia intersex ľudí

Ľudia, ktorí nemajú všetky biologicky mužské alebo všetky biologicky ženské atribúty sa volajú intersex. Takýto ľudia môžu mať napríklad mužské chromozómy, ale ženské pohlavné ústrojenstvo. Môže sa im líšiť vnútorné a vonkajšie pohlavné ústrojenstvo aj hormóny a ich receptory. Je veľké množstvo kombinácií mužských a ženských charakteristík, ktoré intersex ľudia môžu mať. Z tohto dôvodu sa hovorí, že aj biologické pohlavie existuje na spektre, pričom väčšina ľudí je na opačných koncoch tohto spektra a intersex ľudia sa nachádzajú na rôznych pozíciách medzi opačnými koncami.

Čítať ďalej

Muž a žena vs. samec a samica

Na základe biologického pohlavia (angl. „biological sex“) najčastejšie rozdeľujeme cicavcov, a teda aj ľudí, medzi samcov a samice (angl. „male“ a „female“). Rod (angl. „gender“) je ľudským fenoménom, ktorý pri ostatných cicavcoch nepozorujeme. Rod súvisí s našimi rolami v spoločnosti, s naším správaním a s našou identitou. Ovplyvňuje, ako vnímame samých seba a ostatných, naše správanie, ako aj rozdelenie moci a zdrojov v spoločnosti. To, ako jednotlivci a skupiny chápu, prežívajú a vyjadrujú rod, je rôzne. Rodová identita je schopnosť človeka vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil. Patrí sem vnímanie vlastného tela a rodové prejavy ako obliekanie, rečový prejav alebo vystupovanie jednotlivca. Na základe rodu rozdeľujeme ľudí najčastejšie medzi mužov a ženy (angl.„man“ and „woman“). Patria sem však aj mnohé iné skupiny ľudí, keďže rod nie je binárny ani statický, existuje v spektre a môže sa časom meniť.

Čítať ďalej

Vonkajšie pohlavné ústrojenstvo človeka s vulvou

Vonkajšia časť pohlavného ústrojenstva človeka s vulvou sa nazýva vulva. Pojem „ohanbie“ označuje viditeľnú časť pohlavných orgánov, bez ohľadu na pohlavie človeka. Častejšie je však používaný v spojitosti s vulvou, než s penisom a mieškom. 

Čítať ďalej

Vnútorné pohlavné ústrojenstvo človeka s vulvou

Vnútorné pohlavné ústrojenstvo človeka s vulvou sa skladá z nasledujúcich častí:

Čítať ďalej

Hygiena a čistota u ľudí s vulvou

Je dôležité dbať o správnu hygienu v oblasti našich genitálií. V prvom rade si však treba povedať, že vagína je orgán, ktorý sa čistí sám! Vaginálny výtok je spôsob, akým sa vagína zbavuje škodlivých baktérií, hlienu a odumretých buniek. Výtok slúži na lubrikáciu sliznice vagíny, zaisťuje jej ochranu pred drobnými ranami a pred infekciami. Zároveň pomáha udržiavať zdravú vaginálnu mikroflóru a optimálne pH. Výtok sa väčšinou začne produkovať v období puberty a môže mať rôznu farbu aj konzistenciu v závislosti od menštruačného cyklu a iných hormonálnych zmien. Bežný a zdravý výtok je priesvitný až biely, môže mať jemne kyslastý zápach a konzistenciu podobnú bielku vajíčka, pričom jeho množstvo sa tiež môže meniť počas cyklu. Pred sexuálnymi aktivitami, počas aj po nich sa tiež môže konzistencia, zápach aj množstvo výtoku meniť. Iné typy výtoku zahrňujú:

Čítať ďalej

Prsia

Prsia majú aj ľudia s penismi aj ľudia s vulvami. Považujú sa za druhotnú pohlavnú črtu, takže u samíc a samcov sa vyvíjajú rôznym spôsobom. Približne v strede prsníka sa nachádza dvorec a bradavka. Bradavky môžu byť na dotyk veľmi citlivé a veľa ľudí pri stimulácii bradaviek pociťuje sexuálne potešenie.

Čítať ďalej

Vonkajšie pohlavné ústrojenstvo človeka s penisom

Vonkajšia časť pohlavného ústrojenstva človeka s penisom sa nazýva penis a miešok. 

Čítať ďalej

Vnútorné pohlavné ústrojenstvo človeka s penisom

Vnútorné pohlavné ústrojenstvo človeka s penisom sa skladá z nasledujúcich častí:

Čítať ďalej

Hygiena a čistota u ľudí s penisom

Dôkladná starostlivosť o hygienu v oblasti genitálií je dôležitá. Za žaluďom sa hromadí biela až žltá hmota, ktorú produkujú žľazy predkožky. Tejto hmote hovoríme smegma. Smegma obsahuje baktérie, odumreté bunky aj mastnotu. Pri nedostatočnej hygiene môže spôsobiť nepríjemné infekcie a zápaly. Toto sú zásady, ktoré by mal človek s penisom pri hygiene dodržiavať: 

Čítať ďalej

Vývin človeka

Začiatok tehotenstva

Prvým krokom k zrodu ľudského života je otehotnenie. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré hrajú rolu pri snahe otehotnieť, je vek. Počas jedného roka snahy o otehotnenie majú ľudia s maternicou v rôznom veku štatisticky rozdielne šance, že sa im to podarí. Vo veku 25 a menej rokov je to 86 % šanca, vo veku 26 – 29 rokov je šanca otehotnieť 78 %, vo veku 30 – 34 je to 63 % a vo veku 35 a viac rokov je šanca otehotnieť 50 %. 

Čítať ďalej

Vývinové fázy plodu a tehotenstvo

Tehotenstvo trvá približne 40 týždňov od prvého dňa poslednej menštruácie. Táto doba je rozdelená do 3 trimestrov. Prvý trimester trvá od 1. do 12. týždňa tehotenstva, druhý trimester trvá od 13. do 26. týždňa a tretí trimester trvá od 27. do 40. týždňa. 

Čítať ďalej

Pôrod

Pôrod je posledná etapa tehotenstva. Tzv. vaginálny pôrod, počas ktorého je dieťa porodené cez krčok maternice a vagínu za plného vedomia matky, je rozdelený na štyri fázy. 

Čítať ďalej

Zdravé návyky počas tehotenstva

Počas tehotenstva je nevyhnutné príkladne sa starať o svoje telo, keďže správanie matky ovplyvňuje aj vývin plodu. Toto je niekoľko zásad, ktorými je dobré sa v období tehotenstva riadiť: 

Čítať ďalej

Popôrodná depresia

Popôrodná depresia (PPD) je zložitá kombinácia telesných, emocionálnych, psychických a behaviorálnych zmien, ktoré môžu nastať u matky po pôrode.

Čítať ďalej

Spontánny potrat

Oplodnenie vajíčka spermiou, respektíve otehotnenie, nie vždy skončí pôrodom. Ak sa plod z tela vylúči alebo odstráni počas tehotenstva, hovoríme o potrate. Rozlišujeme spontánny (samovoľný) potrat a potrat umelý (umelé prerušenie tehotenstva)

Čítať ďalej

Umelé prerušenie tehotenstva - Interrupcia

Umelé prerušenie tehotenstva (UPT) znamená, že tehotná osoba sa zo zdravotných, ekonomických či osobných dôvodov rozhodne zámerne ukončiť svoje tehotenstvo. UPT na Slovensku z roka na rok klesajú. V roku 2019 sa ich počet medziročne znížil o 200 potratov, z 6024 v roku 2018 na 5 824 v roku 2019. Od roku 2009 ich počet klesol 1,7-násobne a oproti roku 1997 až 3,6-násobne. Na Slovensku je UPT možné do dvanásteho týždňa tehotenstva, na základe genetickej indikácie do 24. týždňa. V prípade, že je ohrozené zdravie matky alebo plod nie je schopný života je UPT možné až do konca tehotenstva.

Čítať ďalej

Puberta

Puberta je životné obdobie, počas ktorého sa ľudské telo mení v procese sexuálneho dospievania. Cieľom puberty je nadobudnúť schopnosť reprodukcie. U väčšiny ľudí sa puberta začína a prebieha približne v rozmedzí 7. a 16. roku života. Pubertu sprevádza druhý najrapídnejší telesný rast v živote človeka (prvá je rast batoľaťa). Hovoríme o nej aj v zmysle procesu transformácie z detstva do dospelosti. 

Čítať ďalej

Tvorba ejakulátu

Ejakulát, ktorému hovoríme aj semeno, sa tvorí na troch rôznych miestach v tele človeka s penisom, konkrétne ide o: semenníky, predstojnicu a semenné mechúriky. 

Čítať ďalej

Menštruačný cyklus

Pojem „menštruačný cyklus“ označuje automatické, periodické, fyziologické a hormonálne zmeny v tele človeka s vulvou, ktoré sú pod kontrolou reprodukčného hormonálneho systému. Cyklus väčšinou trvá 24 – 42 dní, najbežnejšie približne 28 dní. Je regulovaný LH a FSH hormónmi, ktoré aktivujú produkciu estrogénu a progesterónu. Začína v puberte a končí v období menopauzy. V období života sa dĺžka a priebeh menštruačného cyklu môžu meniť alebo zastaviť v dôsledku hormonálnych zmien, stresu, tehotenstva, zdravotných problémov, hormonálnej antikoncepcie a iných faktorov. Cyklus prebieha v 4 fázach.

Čítať ďalej

Menštruačné pomôcky

Ľudia, ktorí mávajú menštruáciu, musia väčšinou počas tejto fázy cyklu používať menštruačné pomôcky. Slúžia na absorpciu alebo zbieranie menštruačnej tekutiny. Existujú mnohé typy menštruačných potrieb, pričom všetky majú rôzne výhody aj nevýhody, rôznu cenu aj dostupnosť. Každému z nás vyhovujú iné pomôcky. 

Čítať ďalej

Predmenštručný syndróm - PMS a Predmenštruačná dysforická porucha - PMDD

Predmenštruačný syndróm – PMS

Čítať ďalej

Menopauza

Menopauza je pojem, ktorý označuje neprítomnosť menštruácie po dobu viac ako 12 mesiacov. Bežný nástup menopauzy je okolo veku 52 rokov. Dochádza vtedy k fyziologickému zlyhaniu vaječníkov, ktoré je spôsobené starnutím. Jeden z prvých príznakov je nepravidelná menštruácia. Väčšina ľudí s vulvou si prejde menopauzou medzi 40. a 58. rokom života. Okrem prirodzenej menopauzy existuje aj umelo vyvolaná menopauza, a to v prípade, že vaječníky sú chirurgicky odstránené z tela, dôsledkom chemoterapie či niektorých hormonálnych liekov, v dôsledku zdravotných problémov ako je endometrióza či rakovina maternice. Symptómy umelo vyvolanej menopauzy sú rovnaké ako pri prirodzenej menopauze, s tým rozdielom, že nenastávajú postupne ale v rozmedzí veľmi krátkeho času. 

Čítať ďalej

Andropauza

Andropauza je proces, ktorý sprevádzajú zmeny hormonálnych hladín u ľudí s biologicky mužským pohlavím vplyvom starnutia. Tieto zmeny nie sú také rapídne a výrazné ako u ľudí s biologicky ženským pohlavím, ale dejú sa. Andropauza sa prejavuje poklesom hladiny testosterónu u mužov, ktorí majú nad 50 rokov. Andropauza je často spojená s hypogonadizmom, čo je porucha funkcie pohlavných žliaz, ktorej výsledkom je nedostatočná tvorba testosterónu. Testosterón okrem plodnosti zohráva rolu aj v mnohých iných telesných faktoroch, ako zmeny v puberte, fyzická a mentálna energia, svalová hmota či schopnosť reagovať na stresové situácie (tzv. reakcia „útok alebo útek“)

Čítať ďalej