Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Pohlavná anatómia

Ľudské telo - Anatómia

Pohlavie človeka, na rozdiel od rodu, súvisí s našimi biologickými charakteristikami. Cicavce sú najčastejšie rozdelené medzi samcov a samice. Pri ľuďoch tieto pomenovania často zamieňame s pojmami „muž a žena“, avšak, mužské a ženské črty súvisia predovšetkým s rodom človeka. Samčie a samičie črty súvisia s biologickým pohlavím. Môžeme ho definovať na základe nasledujúcich faktorov:

1. Pohlavné chromozómy

Väčšina ľudí má XX pohlavné chromozómy (biologicky ženské pohlavie) alebo XY chromozómy (biologicky mužské pohlavie). Takisto však existujú ľudia, ktorí majú inú kombináciu pohlavných chromozómov, napríklad XXY, XXX, XYY, alebo X. Takýmto kombináciám sa hovorí chromozómové anomálie. Ľudia, ktorí nemajú XX alebo XY pohlavné chromozómy sa volajú intersex ľudia („inter“- medzi, „sex“-pohlavie).

2. Hormóny

Androgény (prevažne mužské hormóny) a estrogény (prevažne ženské hormóny) ovplyvňujú mnohé telesné procesy. Patria sem hormóny ako estradiol, progesterón, testosterón a mnoho ďalších. Hormóny však nie sú striktne rozdelené medzi samcov a samice/mužov a ženy, niektorí ľudia majú zvýšené či znížené hladiny niektorých hormónov. Aj vďaka týmto variáciám majú aj ľudia toho istého pohlavia rozličné sekundárne pohlavné charakteristiky, ako hustota ochlpenia, tón hlasu, či veľkosť poprsia.

3. Hormónová expresia

Samotná prítomnosť hormónov v tele nezaručuje, že hormóny sa prejavia. Prejavy hormónov zaručujú hormonálne receptory, ktoré reagujú na prítomnosť hormónu v tele, na základe čoho môžu nastať isté telesné zmeny. Existujú však ľudia, ktorých hormonálne receptory nefungujú tak, ako u väčšiny. Napríklad ľudia, ktorí sa narodia s XY chromozómami môžu mať Syndróm necitlivosti na androgén (AIS). Takýto ľudia nemajú receptory, ktoré by reagovali na androgény a tým pádom ich telo nereaguje na testosterón. Ľudia s AIS majú mužské hormóny a sú teda geneticky považovaní za mužov, no môžu mať biologicky ženské pohlavné orgány (prípadne kombináciu mužských a ženských charakteristík). V dôsledku tohto im lekári pri narodení často pripíšu biologicky ženské pohlavie a veľa z nich až do puberty žije bez akejkoľvek vedomosti o tom, že ich chromozómy nie sú typicky ženské.

4. Vnútorné pohlavné orgány

Sem patria napríklad semenníky, semenovody, vajíčkovody, maternica, vaječníky atď.

5. Vonkajšie pohlavné orgány

Sem zaraďujeme napríklad penis, vulvu, miešok či vaginálny otvor.

Väčšina ľudí patrí do jednej z typických dvoch skupín. To znamená, že väčšina ľudí, ktorí majú XX chromozómy majú biologicky ženské vnútorné a vonkajšie orgány, ich primárnym hormónom je estrogén a majú funkčné hormonálne receptory. Zároveň väčšina ľudí, ktorí majú XY chromozómy majú biologicky mužské vnútorné a vonkajšie orgány, ich primárnym hormónom je testosterón a majú funkčné hormonálne receptory. Ľudia, ktorí nemajú všetky biologicky mužské alebo všetky biologicky ženské atribúty sa volajú intersex.
ZDROJE:

Bailar, Schuyler. “What Is Biological Sex?” pinkmantaray, December 15, 2020. https://pinkmantaray.com/sexed.

Fausto-sterling, Anne. “Why Sex Is Not Binary.” The New York Times. The New York Times, October 25, 2018. https://www.nytimes.com/2018/10/25/opinion/sex-biology-binary.html.

Jones, T. Jones, and W. Leonard. Health and Wellbeing of People with Intersex Variations. Melbourne, Victora: Department of Health and Human Services, 2019. https://research-management.mq.edu.au/ws/portalfiles/portal/100001677/Health_and_wellbeing_of_people_with_intersex_variations.pdf.