Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Andropauza

Ľudské telo - Vývin človeka

Andropauza je proces, ktorý sprevádzajú zmeny hormonálnych hladín u ľudí s biologicky mužským pohlavím vplyvom starnutia. Tieto zmeny nie sú také rapídne a výrazné ako u ľudí s biologicky ženským pohlavím, ale dejú sa. Andropauza sa prejavuje poklesom hladiny testosterónu u mužov, ktorí majú nad 50 rokov. Andropauza je často spojená s hypogonadizmom, čo je porucha funkcie pohlavných žliaz, ktorej výsledkom je nedostatočná tvorba testosterónu. Testosterón okrem plodnosti zohráva rolu aj v mnohých iných telesných faktoroch, ako zmeny v puberte, fyzická a mentálna energia, svalová hmota či schopnosť reagovať na stresové situácie (tzv. reakcia „útok alebo útek“)

Na rozdiel od menopauzy u žien, andropauza sa neobjaví u všetkých ľudí mužského pohlavia a neznamená úplné zastavenie funkcionality reprodukčného systému. Hladina testosterónu však vekom postupne klesá približne o 1 % každý rok po dovŕšení 30. roku života.

Znížené hladiny testosterónu sa môžu prejavovať niekoľkými spôsobmi, ako napríklad:
Najpodstatnejším faktorom pri liečení symptómov andropauzy je otvorená komunikácia s lekármi/kami. Veľa mužov cíti zahanbenie či strach pri spomínaných symptómov, a to najmä v dôsledku spoločenskej stigmy v súvislosti s definíciou mužnosti a v dôsledku nedostatočnej informovanosti o andropauze. Väčšina symptómov sa dá zmierniť zmenou životného štýlu či nasadením liekov. Avšak, mnohé symptómy andropauzy sú typické aj pre mnohé iné závažné ochorenia, preto je veľmi dôležitá správna diagnostika.
ZDROJE:

Krans, Brian, and Graham M.D. Rogers. “What Is Male Menopause?” Healthline, September 16, 2018. https://www.healthline.com/health/menopause/male.