Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Spontánny potrat

Ľudské telo - Vývin človeka

Oplodnenie vajíčka spermiou, respektíve otehotnenie, nie vždy skončí pôrodom. Ak sa plod z tela vylúči alebo odstráni počas tehotenstva, hovoríme o potrate. Rozlišujeme spontánny (samovoľný) potrat a potrat umelý (umelé prerušenie tehotenstva)


Spontánny potrat

Spontánny alebo samovoľný potrat je definovaný ako spontánna strata tehotenstva do 20. týždňa tehotenstva. Predpokladá sa, že približne 70 % oplodnených vajíčok je potratených, pričom 20 – 25 % klinicky uznaných tehotenstiev končí potratom. K väčšine spontánnych potratov totiž dochádza v prvom trimestri tehotenstva, kedy ešte daný človek nemusí vedieť o tom, že je tehotný. V dôsledku tohto mnoho ľudí nezistí, že potratili.

Príčiny a rizikové faktory

Príčiny spontánneho potratu zahŕňajú mnohé genetické, hormonálne a iné zdravotné problémy, ktoré môžu poškodiť plod alebo spôsobiť, že plod nemá správne prostredie na zdravý vývoj v maternici. Najčastejšou príčinou spontánneho potratu v prvom trimestri sú chromozómové abnormality plodu. Vek a zdravotný stav tehotného človeka môžu ovplyvniť pravdepodobnosť spontánneho potratu, pričom risk sa zvyšuje stúpajúcim vekom a zhoršujúcim sa zdravotným stavom. Ženy, ktoré majú 40 alebo viac rokov majú 5-krát väčšie riziko spontánneho potratu než ženy vo veku 31 – 35 rokov. Ohrození sú aj ľudia, ktorí majú hormonálne poruchy, ochorenie štítnej žľazy, cukrovku, autoimunitné ochorenia, či výraznú podváhu alebo nadváhu. Rizikovými faktormi sú aj niektoré poruchy reprodukčného systému tehotného človeka, ako napríklad syndróm polycystických vaječníkov alebo endometrióza. Vrodené chyby maternice môžu spôsobiť, že plod sa nedokáže uhniezdiť, prípadne nemá správne prostredie na vývoj. Najčastejšia z týchto porúch je prepážka (septum) v maternici, pričom takmer 80 % tehotných ľudí s touto poruchou zažije potrat. Nezdravý životný štýl, napríklad fajčenie, konzumácia alkoholu či užívanie drog, môže skomplikovať tehotenstvo a takisto neraz vedie k potratu. 

Príznaky 

Najčastejšími príznakmi spontánneho potratu sú krvácanie z vagíny a kŕče v podbruší mimo menštruačného cyklu, opakujúce sa bolestivé kontrakcie v rozpätí každých 5 – 20 minút a výrazná bolesť v oblasti bedier. K ďalším príznakom patrí náhla zmena vaginálneho výtoku, vylučovanie hrudkovitých zrazenín z pošvy, náhly ústup dovtedajších symptómov tehotenstva alebo neočakávaný úbytok hmotnosti. 


Typy spontánnych potratov


Mnohí si potrat predstavujú ako jednu udalosť, no nie je to celkom tak. Potrat je sled viacerých za sebou idúcich udalostí, pričom každá z nich nejak ovplyvňuje plod a má isté symptómy. Na základe toho, či a kedy jednotlivé fázy potratu nastanú, dokážeme rozdeľovať spontánne potraty medzi 4 hlavné typy. 


1. Hroziaci potrat

Symptómy zahŕňajú krvácanie z vagíny, kŕče a bolesť v oblasti krížov a podbrušia. Krčok maternice však ostáva uzavretý, takže telo tehotného človeka nedokáže plod vylúčiť. Ak je krvácanie dostatočne skoro zastavané, plod prežije približne v polovici prípadov. 

2. Neúplný potrat

Symptómy sú podobné ako pri hroziacom potrate. Krčok maternice sa však začne otvárať a tehotenstvo musí byť prerušené. Hlavným znakom neúplného potratu je iba čiastočné vylúčenie plodového obalu. Zbytok tkaniva musí byť teda odstránený pomocou zákroku, ktorému hovoríme kyretáž. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k silnému krvácaniu a zdravie tehotného človeka by bolo vážne ohrozené.

3. Úplný potrat

Pri tomto type potratu telo tehotnej osoby prirodzene vylúči celý plod aj plodový obal. Bolesť a/alebo krvácanie väčšinou utíchnu krátko po potrate.

4. Zamlčaný potrat

Pri tomto type potratu si tehotná žena väčšinou nevšimne, že zažila potrat. Dôvodom je, že bežné príznaky ako krvácanie alebo bolesť sa nedostavia. Plod umrie v maternici ale nie je vylúčený z tela. Zamlčaný potrat je zväčša zistený počas ultrazvuku a plod je následne odstránený z tela kyretážou. Približne 1% žien, ktoré sa snažia otehotnieť, zažívajú opakujúci sa spontánny potrat, teda spontánnu stratu troch alebo viacerých plodov. 

Okrem potratu existuje aj viacero iných anomálií a problémov, ktoré môžu počas tehotenstva nastať. Jednou z nich je mimomaternicové (ektopické) tehotenstvo, kedy sa oplodnené vajíčko zahniezdi mimo maternice, napríklad vo vajíčkovode, takže plod nemá optimálne prostredie pre správny vývin. Mimomaternicové tehotenstvo je život ohrozujúci stav, pretože embryo napadá tkanivá, ktoré nie sú uspôsobené na tehotenstvo a toto je sprevádzané vnútrobrušným krvácaním. Takisto môže dôjsť k anomálii, ktorej hovoríme „zásneť hroznovitá“ alebo mola hydatidosa. Zásneť je spôsobená genetickou chybou, ktorá zapríčiní, že v maternici rastie abnormálne cystické tkanivo. Je nebezpečná v tom, že sa správa ako rakovina a dokáže metastázovať. Symptómy sú zo začiatku rovnaké ako pri bežnom tehotenstva. Neskôr môže nastať vaginálne krvácanie, zvracanie, nadmerný rast maternice, vysoký krvný tlak a zvýšená hladina hormónu hCG v krvi. Zásneť sa odstraňuje kyretážou. 


Ako sa vyrovnať so spontánnym potratom


Mnoho ľudí, ktorí si prejdú spontánnym potratom, pociťuje hlboký smútok a žiaľ. Potrat môže psychicky ovplyvniť aj prípadného partnera či partnerku tehotnej osoby, aj blízkych, ktorí pri nej počas tehotenstva stáli. Človek, ktorý si potratom prešiel, potencionálny druhý rodič a iní blízki, sa budú s potratom vyrovnávať individuálne, je však dôležité, aby sa počas tohto procesu navzájom podporovali. 

Pri otehotnení v tele nastane množstvo zmien, ktoré sa po potrate musia zastaviť a telo sa musí vrátiť do pôvodného stavu. Úplné telesné zotavenie po potrate môže trvať niekoľko týždňov či mesiacov. Zotavovanie sa je individuálne a závisí od toho, v ktorom týždni tehotenstva potrat nastal, či a aký chirurgický zákrok vyžadoval a ako dlho telo prechádza procesom vyrovnávania hormonálnych hladín. Psychické vyrovnávanie sa s potratom však môže trvať dlho a byť veľmi náročné, ale rovnako môže byť aj relatívne jednoduché. Počas tehotenstva, najmä ak je plánované, sa môže vytvoriť puto medzi tehotnou ženou a dieťaťom. Pretrhnutie tohto puta môže byť pre ženu psychicky náročné. Po potrate môže žena pociťovať smútok, hnev, beznádej, výčitky svedomia, šok, zmätok, izoláciu, ale aj úľavu. Tento proces je náročný predovšetkým pre ženy, ktoré prežívajú potrat po niekoľký raz, alebo mali problém otehotnieť. Mnohé pocity, ktoré žena pociťuje bezprostredne po potrate, sú úplne bežné a po istom čase by mali postupne utíchnuť. Ak však žena pociťuje pocity úzkosti či depresie aj niekoľko týždňov po potrate, mala by vyhľadať odbornú pomoc. 

V prípade, že sa žena plánovala o dieťa starať s druhým rodičom, či už s biologickým, alebo s partnerom/partnerkou, potrat môže byť náročný aj pre druhého rodiča. Tento človek môže pociťovať rovnaké či podobné pocity straty, smútku a žiaľu. Tieto pocity sú rovnako bežné a je dôležité dbať o to, aby aj druhý rodič mal okolo seba podpornú sieť blízkych ľudí. Avšak, niekedy môže druhý rodič cítiť aj hnev alebo výčitky smerom k žene, ktorá potratila. Tieto pocity je lepšie zdieľať s odborníkom/čkou a vyrovnávať sa s nimi bez toho, aby výrazne ovplyvnili ženu, ktorá si potratom prešla. 

V prípade, že tehotná žena je v partnerskom vzťahu, potrat naň môže mať zásadný dopad. Partneri sa môžu navzájom podporovať, smútiť spolu, navštevovať spoločné terapeutické sedenia. Rovnako však môžu mať individuálne potreby, a tak je v tomto procese kľúčová otvorená komunikácia, stanovenie osobných hraníc a hľadanie kompromisov vo vzájomných potrebách. 


Je dôležité si uvedomiť, že každý človek má iné mechanizmy zvládania negatívnych či ťažkých situácií. Partneri sa s potratom môžu vyrovnávať individuálne, pričom jeden z nich môže cítiť intenzívnejšie pocity straty, smútku, žiaľu, hnevu ale aj úľavy. Nie je na mieste, aby sa partneri navzájom obviňovali či očakávali od toho druhého konkrétne pocity alebo správanie. Je prospešné podporovať sa navzájom, ale je rovnako dôležité nechať priestor na individuálne prežívanie tohto procesu.
ZDROJE:

Agenor, Angena, and Sohinee Bhattacharya. “Infertility and Miscarriage: Common Pathways in …” World Health Organization, July 2015. https://www.researchgate.net/publication/280694588_Infertility_and_Miscarriage_Common_Pathways_in_Manifestation_and_Management.

Baldwin, John, and Janice Baldwin. “SexInfo Online.” SexInfo Online: nonprofit organization. University of California, Santa Barbara . Accessed January 1, 2021. https://sexinfoonline.com/.

Medical Center, Stanford University. “Which Fertilized Eggs Will Become Healthy Human Fetuses? Researchers Predict with 93% Accuracy.” ScienceDaily. ScienceDaily, October 4, 2010. https://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101003205930.htm

“Miscarriage: Signs, Symptoms, Treatment and Prevention.” American Pregnancy Association, October 26, 2020. https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/pregnancy-complications/signs-of-miscarriage-916/.

Yakıştıran, Betül, Tuncay Yüce, and Feride Söylemez. “First Trimester Bleeding and Pregnancy Outcomes: Case-Control Study.” IJWHR. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, January 2016. http://www.ijwhr.net/pdf/pdf_IJWHR_133.pdf.