Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Pôrod

Ľudské telo - Vývin človeka

Pôrod je posledná etapa tehotenstva. Tzv. vaginálny pôrod, počas ktorého je dieťa porodené cez krčok maternice a vagínu za plného vedomia matky, je rozdelený na štyri fázy. 


1. Fáza / Otváracia fáza

Prvá pôrodná, tzv. otváracia, fáza je obdobie, kedy kontrakcie maternice spôsobujú, že krčok maternice sa otvorí. Tento proces nie je vedome riadený. Ku kontrakciám môže dôjsť rapídne a naraz, ale aj postupne, no v tejto fáze by nemali presiahnuť frekvenciu 5 kontrakcií za 10 minút. Kontrakcie môžu, ale nemusia byť veľmi bolestivé a ak si to matka želá, môžu jej byť podané lieky na tlmenie bolesti. Niekedy sa začnú kontrakcie vypudením hlienovej zátky, kedy sa krčok maternice pootvorí. 

Otváranie/dilatácia krčka v prvej fáze je odpoveďou na kontrakcie. Tie spôsobujú, že krčok sa postupne skracuje. Počas tehotenstva je tuhý a uzavretý, meria približne 4 cm. Na konci prvej pôrodnej fázy krčok neexistuje, hovoríme, že je spotrebovaný a mení sa na pôrodnícku bránku. U prvorodičiek sa krčok môže otvárať zhora dolu, takže najprv sa spotrebuje a až potom otvára. U ľudí, ktorí rodia niekoľký raz sa môže krčok otvárať ako celok. Stupeň otvorenia sa určuje vaginálnym vyšetrením. Dilatácia by mala postupovať minimálne 1 cm za hodinu. Dĺžka trvania celej prvej fázy pôrodu sa líši, nemala by však trvať viac ako 12 hodín. 


2. Fáza / Vypudzovacia fáza

Počas tejto fázy nastáva samotný pôrod. Kontrakcie pokračujú, môžu byť častejšie a výraznejšie a pridáva sa aktívna zložka brušného lisu. Táto fáza je z veľkej časti ovládaná vedome. Pri väčšine pôrodov je dieťa otočené smerom hlavou nadol. Hlava dieťaťa tlačí na panvové dno, matka pociťuje tlak na konečník. Matka musí tlačiť podobne, ako pri vylučovaní stolice, čím vytláča dieťa von z pošvy. Hlava dieťaťa postupne vystupuje z pošvového vchodu. Následne z tela vychádzajú plecia, telo a končatiny a podviaže sa pupočník. Druhá fáza končí vo chvíli, keď je celé dieťa vonku. Tento postup však platí len v ideálnych prípadoch. Pri vypudzovacej fáze môže nastať mnoho komplikácií, ktoré zmenia postup pôrodu.


3. Fáza / Placentárna fáza

Tretia fáza je obdobie medzi pôrodom plodu a pôrodom placenty, opäť je vôľou neovládateľná. Maternica sa snaží o vypudenie placenty, nastávajú sekundárne kontrakcie a odlúčenie placenty. Keď je už odlúčená, môže pomôcť, ak matka jemné zatlačí a následne sa placenta vytiahne z pošvy. Tento proces nie je bolestivý, keďže placenta je mäkká a ohybná. Je dôležité, aby všetky zbytky placenty opustili telo matky. V prípade, že približne 30 – 60 minút po pôrode placenta nie je vypudená, väčšinou nasleduje pôrodnícka operácia, kedy sa lekár/ka cez pošvu a krčok maternice celou rukou dostane do maternice a placentu vyberie. Tento zákrok sa robí v epidurálnej, spinálnej alebo celkovej anestézii. Okrem toho sa počas placentárnej fázy ošetrujú pôrodné poranenia, napríklad sa zašíva hrádza, v prípade že bola natrhnutá alebo nastrihnutá. 


4. Fáza / Popôrodná fáza

Ako štvrtú fázu označujeme 2 hodiny po pôrode, kedy je najväčší risk popôrodného krvácania. Menia sa hormonálne hladiny, maternica sa sťahuje na takmer pôvodnú veľkosť, pošva sa vracia do pôvodného stavu, hojí sa miesto po placente a to spôsobuje, že z maternice odchádzajú tzv. očistky. Bežný je výtok, mierne krvácanie a kŕče. Po skončení pôrodu nasleduje šestonedelie, čo je obdobie, kedy matkino telo prechádza fyziologickými zmenami, ktoré navrátia telo do stavu takmer pred pôrodom.


Cisársky rez

Pričom väčšina pôrodov prebehne prirodzeným spôsobom, v niektorých prípadoch (cca 20 – 30 % v Európe) je nevyhnutné vykonať zákrok, ktorému hovoríme cisársky rez. Počas tejto operácie doktor/ka prereže dolnú časť brušnej steny a maternice matky a vyberie dieťa z maternice. Zákrok môže prebiehať v celkovej, epidurálnej alebo spinálnej anestézii. Je niekoľko prípadov, kedy môže byť vykonanie cisárskeho rezu nevyhnutné:
ZDROJE:

Baldwin, John, and Janice Baldwin. “SexInfo Online.” SexInfo Online: nonprofit organization. University of California, Santa Barbara . Accessed January 1, 2021. https://sexinfoonline.com/.

Howard, Jacqueline. “C-Section Deliveries Nearly Doubled Worldwide since 2000, Study Finds.” CNN. Cable News Network, October 11, 2018. https://edition.cnn.com/2018/10/11/health/c-section-rates-study-parenting-without-borders-intl/index.html.

Marcišová, MUDr. Denisa. “Prvá Doba Pôrodná: Kontrakcie a Spotrebovanie Krčka Maternice.” ProMama, November 25, 2020. https://www.promama.sk/tehotenstvo/prva-doba-porodna-kontrakcie-spotrebovanie-krcka-maternice

Redakcia. “Tehotenstvo, Počatie, Plánovanie Bábätka.” Promama. Accessed March 20, 2021. https://www.promama.sk/tehotenstvo/vyhladavanie?kategorie=41.