Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Anatómia intersex ľudí

Ľudské telo - Anatómia

Ľudia, ktorí nemajú všetky biologicky mužské alebo všetky biologicky ženské atribúty sa volajú intersex. Takýto ľudia môžu mať napríklad mužské chromozómy, ale ženské pohlavné ústrojenstvo. Môže sa im líšiť vnútorné a vonkajšie pohlavné ústrojenstvo aj hormóny a ich receptory. Je veľké množstvo kombinácií mužských a ženských charakteristík, ktoré intersex ľudia môžu mať. Z tohto dôvodu sa hovorí, že aj biologické pohlavie existuje na spektre, pričom väčšina ľudí je na opačných koncoch tohto spektra a intersex ľudia sa nachádzajú na rôznych pozíciách medzi opačnými koncami.

Takmer 80 % intersex ľudí nemá kvôli svojmu pohlaviu zdravotné komplikácie. Približne 1,7 % populácie sú intersex ľudia, to je približne toľko isto ako ľudí s prirodzene ryšavými vlasmi (~1 – 2 %)! Ako sme už spomenuli v článku o rôznorodosti, biologické variácie sú úplne bežnou súčasťou nášho života. Napriek tomu je dodnes bežnou lekárskou praxou, že ak sa bábätko narodí s nie úplne jednoznačne biologicky mužskými či ženskými genitáliami, v útlom veku je podrobené estetickému chirurgickému zákroku, ktorého cieľom je pozmeniť vzhľad vonkajších pohlavných orgánov (tzv. „normalizačné operácie“). Na intersex ľuďoch sa vykonáva aj sterilizácia či nútená hormonálna terapia. Okrem toho, tehotenstvá s intersex plodmi sú často ukončované len z dôvodu ich pohlavnej variácie. OSN jasne odmieta takéto zákroky vykonávané na ľuďoch s intersex pohlavím bez ich súhlasu a nazýva ich formou mučenia. Tieto zákroky môžu spôsobiť stratu sexuálnej citlivosti, poruchu nervových zakončení, bolesť, inkontinenciu či psychické problémy ako depresie.

"Normalizačné" operácie a nútené „reparatívne terapie“ vykonávané na intersex ľuďoch bez ich súhlasu hrubo porušujú niekoľko ľudských práv intersex ľudí, vrátane práv intersex detí. Z tohto dôvodu je nehumánne takéto zákroky vykonávať v prípadoch, kedy to nie je zo zdravotných dôvodov nevytuhnuté. Každý intersex človek by mal mať možnosť v dospelosti sa rozhodnúť, či a aké estetické zákroky chce podstúpiť. Je dôležité, aby intersex ľudia mali rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, k pracovným pozíciám, príležitostiam či akýmkoľvek iným aspektom života, ako všetci ostatní.
ZDROJE:

Bailar, Schuyler. “What Is Biological Sex?” pinkmantaray, December 15, 2020. https://pinkmantaray.com/sexed.

Fausto-sterling, Anne. “Why Sex Is Not Binary.” The New York Times. The New York Times, October 25, 2018. https://www.nytimes.com/2018/10/25/opinion/sex-biology-binary.html.

“Intersex Population Figures.” Intersex Human Rights Australia, September 16, 2020. https://ihra.org.au/16601/intersex-numbers/.

Jones, T. Jones, and W. Leonard. Health and Wellbeing of People with Intersex Variations. Melbourne, Victora: Department of Health and Human Services, 2019. https://research-management.mq.edu.au/ws/portalfiles/portal/100001677/Health_and_wellbeing_of_people_with_intersex_variations.pdf.

Murphy, Alice. “Red Hair: Everything You Need to Know About Ginger & Redheads.” Who, January 9, 2019. https://www.who.com.au/facts-about-red-heads-and-gingers.

Ľudské Práva a Intersex Ľudia. TransFúzia – budovanie kapacít trans*organizácie , 2009. http://www.transfuzia.org/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/%C4%BDudsk%C3%A9%20pr%C3%A1va%20a%20intersex%20%C4%BEudia.pdf.