Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Telesné a emocionálne procesy: Sexuálna túžba a sexuálna aktivita

Sex a sexualita - Sex

Cyklus sexuálnej aktivity

Cyklus sexuálnej aktivity (angl. sexual response cycle) je séria fyzických a emocionálnych zmien, ktoré nastávajú v ľudskom tele počas sexuálnej aktivity a zahŕňa nasledujúce telesné procesy: sexuálne vzrušenie, sexuálna aktivita, vyvrcholenie a obdobie krátko po skončení aktivity. Takýto cyklus možno chápať iba vo veľmi úzkom ponímaní sexu a teda nie je univerzálne aplikovateľný na každého človeka alebo každú sexuálnu skúsenosť. Najrozšírenejší a najznámejší model cyklu sexuálnej aktivity vytvorili Masters a Johnsonová v roku 1966. Tento model obsahuje 4 základné fázy: vzrušenie, plató, orgazmus a uvoľnenie.  

Cyklus sexuálnej aktivity


1. Fáza: Vzrušenie

Táto fáza je charakteristická nárastom sexuálneho vzrušenia prostredníctvom dráždenia, ktoré môže byť podmienené psychicky (myšlienkami) aj fyzicky (dotykom). Trvanie tejto fázy môže byť rôzne, závisí od intenzity, konzistencie a efektivity stimulácie. Počas vzrušenia môže dôjsť k niekoľkým fyzickým zmenám: zvýšené napätie v svalstve; zrýchlený pulz a dych; stmavnutie pokožky v dôsledku prúdenia krvi; erekcia bradaviek; zvýšené prúdenie krvi v oblasti genitálií; erekcia klitorisupenisu; opuch vnútorných a vonkajších pyskov vulvy, semenníkov, vaginálnej steny; vaginálna lubrikácia; zovretie mieška a iné.  


2. Fáza: Plató

K tejto fáze dochádza prostredníctvom aktívnej sexuálnej stimulácie. Intenzita citlivosti erotogénnych častí tela sa zvyšuje a môže stúpať smerom k vyvrcholeniu. Dĺžka druhej fázy závisí od efektívnosti stimulácie a od intenzity nutkania k vyvrcholeniu. Plató však môže byť aj samotným vyvrcholením. V takomto prípade, kedy nedôjde k orgazmu, nastáva po plató pomalé odznievanie vzrušenia a postupné uvoľnenie. Počas druhej fázy sa zintenzívnia telesné zmeny, ktoré nastali v prvej fáze. Prúdenie krvi v oblasti genitálií sa zvyšuje; klitoris je veľmi citlivý, niekedy až bolestivý na dotyk; farba vulvy je tmavo červená, fialová až hnedá; miešok je silne zovretý; erekcia penisu je výraznejšia; dych aj tep je veľmi rýchly; môže dochádzať k svalovým kŕčom, väčšinou v končatinách. 


3. Fáza: Orgazmus 

Orgazmus väčšinou trvá niekoľko sekúnd. Po dosiahnutí najvyššieho možného podráždenia sa uvoľňuje svalové napätie aj krv nahromadená v cievach. Orgazmus je najčastejšie pociťovaný v oblasti panvy, v okolí klitorisu, vagíny, podbrušia, penisu, prostaty a miešku. Pri orgazme dochádza k nasledovným fyzickým zmenám: mimovoľné sťahovanie svalstva; krvný tlak, tep a dych sú najrýchlejšie a najintenzívnejšie za celý cyklus; svalové kŕče; náhle uvoľnenie sexuálneho napätia; svalstvo v okolí vaginálnej steny a maternice sa sťahuje; u ľudí s penisom dochádza k ejakulácii semena; stmavnutie pokožky; môže dôjsť k točeniu hlavy v dôsledku zvýšeného prísunu kyslíka; náhly nával emócií, ktorý môže spôsobiť plač, pocity úzkosti a podobne.

Orgazmus u ľudí s vulvou

U ľudí s vulvou je za orgazmus zodpovedný klitoris. Niekedy sa stretávame s rozdeľovaním orgazmov na „vaginálny“, „bod G orgazmus“ a „klitorálny“ orgazmus. Takáto kategorizácia je nesprávna. Orgazmus dosiahnutý v dôsledku vaginálnej penetrácie je, rovnako ako orgazmus dosiahnutý vonkajšou stimuláciou klitorisu, výsledkom klitorálnej stimulácie. Počas vaginálnej penetrácie totiž dochádza k stimulácii vnútorných častí klitorisu, ktorý obopína vaginálny kanál. Čo sa týka „bod G orgazmu“, za ten sú zodpovedné Skeneho žľazy a erektilné tkanivo obklopujúce močovú trubicu. Stimuláciou G oblasti môže dôjsť k javu, ktorému hovoríme „squirting“, kedy močová trubica vylúči tekutinu vytvorenú Skeneho žľazami, ktorá môže byť zmiešaná s močom. Squirting a orgazmus sú však dva odlišné procesy. Môžu nastať súčasne, ale nie sú od seba závislé a nemožno ich zamienať.

Orgazmus u ľudí s penisom

U ľudí s penisom je za orgazmus väčšinou zodpovedný penis. Avšak, aj u nich môže dochádzať k javu podobnému squirtingu, väčšinou po stimulácii žaluďa penisu. Za penilný squirting je zodpovedná prostata, čo je homológny orgán Skeneho žliaz. Podobne ako squirting a orgazmus nemožno zamienať, ani ejakulácia a orgazmus nie sú synonymami. K ejakulácii semena z penisu môže dôjsť bez toho, aby nastal orgazmus a rovnako môžu ľudia s penisom dosiahnuť orgazmus bez toho, aby došlo k ejakulácií. Okrem toho, orgazmus nemusí byť odpoveďou na stimuláciu genitálií. U mnohých ľudí môže k orgazmu dôjsť po stimulácií rôznych erotogénnych častí tela, ako bradavky, prsia, uši, krk a podobne. 


4. Fáza: Uvoľnenie

Po orgazme dochádza k uvoľneniu, kedy sa telo dostáva do pokojného štádia. Erekcia odznieva, pokožka naberá svoju pôvodnú farbu, napuchnuté orgány sa vrátia do pôvodného stavu, krvný tlak sa znižuje, tep a dych sa spomaľujú. Ľudia môžu pociťovať citlivosť, únavu, zvýšenú potrebu intimity, nevoľnosť a podobne. U niektorých ľudí s vulvou sa po uvoľnení môže cyklus opakovať, prípadne sa vrátiť k druhej či tretej fáze. U ľudí s penisom nastáva refraktárna fáza, ktorá nie je vôľou ovládateľná. Je to obdobie, počas ktorého penis potrebuje byť v pokoji a nie je schopný dosiahnuť dostatočnú erekciu. Refraktárna fáza môže trvať niekoľko minút ale aj hodín.


Intenzita, trvanie a možnosť opakovania jednotlivých fáz sexuálneho cyklu sa mení v závislosti od toho, či má človek vulvu alebo penis. Tento rozdiel spočíva najmä v nevyhnutnosti refraktárnej fázy u ľudí s penisom. Model cyklu ľudí s vulvou zase opisuje rôzne formy, pri ktorých sa môžu niektoré fázy preskočiť (napr. orgazmus) a k iným sa zase dá v rôznej frekvencii vrátiť.

Cyklus sexuálnej aktivity u ľudí s vulvou a u ľudí s penisom


Okrem tohto modelu cyklu sexuálnej aktivity existuje aj množstvo iných modelov. Môžeme spomenúť napríklad model Kaplanovej z roku 1980, ktorá do modelu Mastersa a Johnsonovej pridala emocionálnu a kognitívnu zložku sexuálnej aktivity – túžbu. Model, ktorý sa líši od spomenutých lineárnych je modelov, je tzv. Cirkulárny model sexuálnej aktivity podľa Whippleovej a Brash-McGreerovej z roku 1997. Tento model opisuje štyri fázy: zvádzanie (zahŕňa túžbu), pocity (zahŕňa vzrušenie a plató), odovzdanie sa (zahŕňa orgazmus) a reflexia (zahŕňa uvoľnenie), pričom uspokojujúce sexuálne zážitky následne ovplyvňujú ďalšie vyhľadávanie sexuálnej aktivity. To, že telesné a emocionálne zmeny počas sexuálnych aktivít sú vysoko individuálne procesy, potvrdzuje aj fakt, že v minulom storočí vzniklo pomerne veľa modelov, ktoré vysvetľujú, ako cyklus sexuálnej aktivity funguje. Odborná obec sa v názoroch často rozchádza, pričom za relevantné sa považujú viaceré modely aj ich kombinácia.


Túžba

Je dôležité pochopiť rozdiel medzi túžbou a cyklom sexuálnej aktivity (podľa Mastersa a Johnsonovej). Zjednodušene môžeme povedať, že túžba (angl. desire) je emocionálny proces, zatiaľ čo cyklus sexuálnej aktivity je (primárne) telesný proces. Rozlišujeme 2 typy túžby: spontánna a responzívna.

Spontánna túžba: dochádza k nej nezávisle od vonkajších podnetov, nastáva bez ohľadu na prostredie a často je nečakaná a intenzívna.
Responzívna túžba: je odpoveďou na vonkajšie podnety, ktoré môžeme vnímať ktorýmkoľvek zo zmyslov.

Túžba (emocionálna) a vzrušenie (fyzické) sú procesy, ktoré sa často prekrývajú. K túžbe dochádza pred začiatkom cyklu sexuálnej aktivity, počas neho, ale aj po ňom. Avšak, túžba a vzrušenie nie sú od seba závislé. To znamená, že kognitívne môžeme pociťovať sexuálnu túžbu, no naše telo na ňu nemusí reagovať. Tak isto sa stáva, že pociťujeme fyzické vzrušenie, no vedome po sexuálnej aktivite netúžime. Vzájomná nezávislosť týchto 2 procesov spôsobuje, že bežne dochádza k spontánnym erekciám či vaginálnej lubrikácii (nezávisle od výtoku), ale takisto aj prípady, kedy obeť počas znásilnenia zažije napriek svojej nevôli orgazmus a podobne. 

Je nesmierne dôležité si uvedomiť, že vzrušenie ani túžba neimplikujú súhlas so sexuálnou aktivitou. To, že spozorujeme u niekoho fyzické znaky vzrušenia neznamená, že daná osoba sa chce zapojiť do nejakej sexuálnej aktivity. Súhlas a komunikácia vždy musia predchádzať sexu, bez ohľadu na to, či osoba pociťuje vzrušenie a/alebo túžbu.

To, že naše telo prechádza počas sexuálnej aktivity viditeľnými telesnými zmenami a pomenovateľnými pocitmi, je výsledkom aktivity najväčšieho sexuálneho orgánu v ľudskom tele – mozgu. Počas sexuálnej túžby aj počas samotnej sexuálnej aktivity sa v našom mozgu deje mnoho procesov, od uvoľňovania rôznych neurotransmitérov po produkciu hormónov. Pri fyzických aktivitách ako bozkávanie, objímanie alebo dotyk odošle periférny nervový systém signál do mozgu. Hypotalamus (podlôžko), časť mozgu, ktorá má na starosti kontrolu hormónov, následne signalizuje telu, aby začalo produkovať testosterón. Za príjemné pocity, ktoré môžeme pociťovať počas  sexuálnej aktivity je zodpovedný dopamín, ktorý funguje ako neurotransmitér (aktivuje dopamínové receptory) a ako neurohormón (je vytváraný v hypotalame). Okrem toho sa v tele produkuje oxid dusnatý a noradrenalín, ktoré sú zodpovedné za prekrvenie genitálií, za erekciu aj za vaginálnu lubrikáciu. Sekrécia oxytocínu vedie k rytmickým sťahom svalstva, ktoré sú nevyhnutné aj na ejakuláciu. Zjednodušene, čím viac oxytocínu, tým intenzívnejší orgazmus. Počas sexu sa taktiež môžu produkovať endorfíny, ktoré môžu spôsobiť zníženú hladinu stresu či bolesti. Po orgazme dochádza k zvýšenej produkcii prolaktínu a následne k zníženiu sexuálnej túžby a vzrušenia. Samozrejme, komplex procesov, ktoré so počas sexuálnej aktivity dejú v mozgu je oveľa zložitejší a môže sa líšiť u iných ľudí, ale aj medzi rôznymi zážitkami tých istých ľudí.
ZDROJE:

Clarke, Michelle. “What’s Going On With Hormones And Neurotransmitters During Sex.” Atlas Biomed , June 25, 2020. https://atlasbiomed.com/blog/whats-going-on-with-hormones-and-neurotransmitters-during-sex/. 

Dymáková, Kateřina. “PROMĚNY SEXUÁLNÍCH PROŽITKŮ V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU.” Digitální repozitář Univerzity Karlovy. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ, 2017. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/92086. 

Melis, Maria  Rosaria. “The Neurophysiology of the Sexual Cycle.” ResearchGate. Journal of Endocrinological Investigation 26(3 Suppl):20-2, February 2003. https://www.researchgate.net/publication/10684431_The_neurophysiology_of_the_sexual_cycle. 

Pečeňák, and Trebatická. “Prednáška Sexuológia.” Psychiatria 2. Address, n.d. https://zona.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Klinicke_pracoviska/Psychiatricka%20klinika/Psychiatria_2_Prednaska_Sexuologia.pdf. 

“Phases of Male Sexual Response Cycle.” Learn About Phases Of Male Sexual Response Cycle Chegg.com. CheggStudy. Accessed April 4, 2021. https://www.chegg.com/learn/biology/anatomy-physiology-in-biology/phases-of-male-sexual-response-cycle. 

Rare, Ruby, and Sofie Birkin. Sex Ed: a Guide for Adults. London, UK: Bloomsbury, 2020. 

Sayin, Umit. “Neurological Correlates and the Mechanisms of Expanded Pleasures in Women: Novel Findings on ESR.” ResearchGate. Istanbul University, May 2019. https://www.researchgate.net/publication/333616586_EC_NEUROLOGY_Review_Article-_Neurological_Correlates_and_the_Mechanisms_of_Expanded_Pleasures_in_Women_Novel_Findings_on_ESR. 

SOLÁROVÁ, Antónia. “Sexuálne Funkcie, Sexuálna Spokojnosť a Poruchy Reprodukcie Žien.” UNIVERZITNÁ KNIŽNICA. Prešovská Univerzita v Prešove, n.d. https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4/subor/Solarova.pdf. 

Todd, Nivin MD. “Sexual Response Cycle: Sexual Arousal, Orgasm, and More.” WebMD - Heath - Sex - Guide. WebMD, October 16, 2020. https://www.webmd.com/sex-relationships/guide/sexual-health-your-guide-to-sexual-response-cycle.

Waterman, Caroline K., and Emil J. Chiauzzi. “The Role of Orgasm in Male and Female Sexual Enjoyment.” The Journal of Sex Research 18, no. 2 (1982): 146-59. Accessed April 22, 2021. http://www.jstor.org/stable/3812080.