Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

2 % z daní pre OZ Prirodzene

2 % z daní pre OZ Prirodzene


Chcete prispieť k tomu, aby bolo viac vzdelávacích materiálov z oblasti sexuálneho vzdelávania dostupných v slovenčine? Môžete! Poukážte 2 % zo svojich daní OZ Prirodzene.

V roku 2022 sa chystáme dabovať desiatky nových vzdelávacích videí pre mládež, pokračovať v osvete prostredníctvom sociálnych sietí, písať nové články, či organizovať a zúčastňovať sa osvetových a advokačných kampaní v témach sexuálneho vzdelávania. Väčšinu týchto aktivít budeme financovať z grantu na rok 2022, ktorý čoskoro začneme čerpať. Mnohé výdavky však z grantu nemôžeme pokryť. Preto potrebujeme vašich 2 %.

Na čo použijeme financie získané z 2 % z daní?

Ide o výdavky ako napr.

Čo znamená “poukázať 2 % z daní”?

Ak odvádzate dane, máte možnosť 2 % z nich poukázať subjektu podľa vášho výberu. Zoznam poberateľov 2 % z dane každoročne zverejňuje na svojej stránke Notárska komora SR. Poukázaním 2 % z daní neprichádzate o žiadne peniaze! Ak sa rozhodnete 2 % nikomu nepoukázať, tieto peniaze prepadnú štátu. Je to totiž podiel z financií, ktoré štátu tak či tak musíte odviesť na daniach.

Ako poukázať 2 % z daní?

Zamestnanci a zamestnankyne

Ak ste zamestnanec alebo zamestnankyňa, požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň pre potreby poukázania podielu zaplatenej dane. Požiadajte o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Následne vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby Ak kliknete na link, naše údaje sú v tlačive vopred vyplnené. Obe tlačivá pošlite na daňový úrad podľa adresy vášho bydliska.

SZČO, Právnická osoba, individuálne podanie daňového priznania

Ak ste fyzická osoba, samostatne zárobkovo činná osoba alebo právnická osoba a daňové priznanie si podávate individuálne, údaje za účelom poukázania 2 % z daní budete vpisovať do daňového priznania. Ak chcete poukázať 2 % z daní OZ Prirodzene, naše údaje nájdete nižšie.

Ďakujeme! 2 % z vašich daní nám umožní udržateľné a kontinuálne fungovanie.Nemôžete nám poukázať 2 % z daní?

Ak chcete podporiť našu prácu, môžete tak urobiť prostredníctvom finančného príspevku alebo pravidelného daru v ľubovoľnej výške. Každé euro pomôže!

Dobrovoľný príspevok nám môžete poslať na nasledujúci bankový účet:

SK16 0900 0000 0051 7615 0769

Ďakujeme vám za vašu podporu.