Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Tvorba ejakulátu

Ľudské telo - Vývin človeka

Ejakulát, ktorému hovoríme aj semeno, sa tvorí na troch rôznych miestach v tele človeka s penisom, konkrétne ide o: semenníky, predstojnicu a semenné mechúriky. 

Spermatogenéza (tvorba spermií) prebieha v semenotvorných kanálikoch, čo sú početné, tenké, nahusto stočené kanáliky, ktoré tvoria štruktúru semenníkov. Nadsemenníky sú párové orgány uložené v miešku a sú spojené so zadnou stranou semenníkov. Na dolnom okraji svojej zadnej časti prechádza nadsemenník plynulo do semenovodu. V nadsemenníkoch sa nachádzajú vývodné kanáliky a lalôčiky, kde spermie dozrievajú. Nadsemenník poskytuje vhodné prostredie na dozretie spermií, ktoré tu získavajú schopnosť pohybu a schopnosť oplodnenia vajíčka. Vzniká tu aj hlienovitý sekrét, ktorý pomáha látkovej výmene spermií. Spermie tvoria približne 5 % ejakulátu.

Semenné mechúriky produkujú zásaditú tekutinu, ktorá je bohatá na fruktózu, ktorú spermie potrebujú k pohybu. Táto tekutina tvorí približne 46 – 80 % ejakulátu a dodáva mu lepkavú hrudkovitú štruktúru. Vďaka lepkavosti sa následne spermie jednoduchšie udržia vo vagíne

Predstojnica/prostata produkuje zásaditú tekutinu, ktorá konzistenciou pripomína mlieko a vytvára ideálne prostredie pre spermie. Tvorí približne 13 – 33 % ejakulátu. 

Semenovody sú dve dlhé trubice, ktoré vedú z nadsemenníkov do panvovej dutiny a prechádzajú za močový mechúr. Ich úlohou je preprava spermií. Sú chránené tenkou vrstvou svalstva, ktorá sa počas ejakulácie sťahuje. Hovoríme tomu peristaltický pohyb. Napomáha pohybu spermií smerom k močovej rúre. Spermie zo semenníkov prechádzajú do nadsemenníkov a následne do semenovodov. Ejakulát opúšťa telo cez otvor močovej trubice. Na močovej trubici je aj zvierač, ktorý zabraňuje ejakulátu a moču opustiť telo naraz.

Predejakulačná tekutina je malá kvapka priesvitnej až bielej tekutiny, ktorá sa objaví na špičke penisu krátko pred ejakuláciou. Je to slizká zásaditá tekutina, ktorej funkciou je lubrikovať močovú rúru a neutralizovať kyslé pozostatky moču. Produkujú ju Cowperove žľazy, ktoré sú umiestnené popri oboch stranách močovej rúry pod prostatou a sú veľké približne ako hrášok. Ak sa človek po poslednej ejakulácii nevymočil, predejakulát môže obsahovať malé množstvo spermií. Aj z tohto dôvodu nie je prerušovaná súlož efektívnou antikoncepčnou metódou.

Anatómia penisu a mieška a tvorba ejakulátu
ZDROJE:

Baldwin, John, and Janice Baldwin. “SexInfo Online.” SexInfo Online: nonprofit organization. University of California, Santa Barbara . Accessed January 1, 2021. https://sexinfoonline.com/semen/.

Mandal, Dr. Ananya. “Semen Physiology.” News Medical Life Science, February 27, 2019. https://www.news-medical.net/health/Semen-Physiology.aspx.

Mráz, Peter, and Kamil Belej. Anatómia Ľudského Tela 2. Slovak Academic Press, 2016.