Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Sexuálne aktivity

Sex a sexualita - Sex

Odpoveď na otázku „čo je sex?“ sa mnohým môže zdať relatívne priamočiara. Sex (súlož, sexuálny styk, atď.) je najčastejšie definovaný ako penilno-vaginálna penetrácia medzi mužom a ženou. Takáto zjednodušená definícia sexu by však znamenala, že niektorí homosexuálni ľudia, mnohí zdravotne postihnutí ľudia, niektorí ľudia s vaginizmom, vulvodyniou či s erektilnou dysfunkciou, mnohí intersex ľudia, ľudia, ktorí nemajú radi penetračný sex a ďalšie početné skupiny by nikdy nemohli či nedokázali mať sex. To však, samozrejme, nie je pravda. Za sex sa môžu považovať všetky druhy priamej konsenzuálnej sexuálnej interakcie medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, prípadne interakcia so svojím vlastným telom. Sex je teda praktická realizácia sexuality tvorená komplexom telesných, citových a psychických procesov. 

K sexu, žiaľ, môže dôjsť aj bez súhlasu. Sex bez súhlasu aspoň jednej zo všetkých zúčastnených strán sa volá „znásilnenie“. Znásilnenie však nepovažujeme za sex. Rovnako, ako by sme napr. topenie sa nenazývali „plávaním bez kyslíku“, ani znásilnenie nenazývame „sexom bez súhlasu“.

Aj keď sa sex tradične považuje za aktivitu, ktorá prebieha medzi 2 alebo viacerými ľuďmi, mnoho ľudí považuje za sex aj tzv. solo sex, teda masturbáciu. Iné aktivity, ktoré ľudia môžu vykonávať sami, s partnerom, s partnerkou, prípadne s viacerými ľuďmi, a môžu ich považovať sa sex, zahŕňajú:

Každý človek má svoju vlastnú definíciu sexu, pretože sex môže znamenať pre každého niečo iné.

Niektoré aspekty však musí sex obsahovať vždy. Každá sexuálna aktivita by mala zahŕňať:


Súhlas je najdôležitejším z týchto faktorov. Zvyšné 3 faktory môžu pri sexe chýbať, ale sú nevyhnutné pre zdravý a uspokojujúci sex. Okrem toho, cieľ sexuálnej aktivity, bez ohľadu na to, či ju vykonávame za účelom reprodukcie alebo nie, by mal vždy zahŕňať bezpečie a komfort všetkých zúčastnených ľudí. Sex by mal byť v prvom rade príjemný. To však neznamená, že každý sex musí končiť sexuálnym vyvrcholením v podobe orgazmu, ejakulácie alebo squirtingu. Na základe cieľa sexuálnej aktivity, rozlišujeme 2 typy sexu:

1. Sex zameraný na konkrétny cieľ (angl. goal-oriented sex)

Pri tomto type sexu je už pred začiatkom aktivity zadefinovaný jasný cieľ – či už explicitne alebo implicitne. Väčšinou je týmto cieľom orgazmus či ejakulácia aspoň jedného z partnerov. Okrem toho býva cieľom aj „podať dobrý výkon“; dokázať partnerovi/ke svoje sexuálne schopnosti či skúsenosti; dlhé trvanie sexu; čo najdlhšie odďaľovanie ejakulácie a podobne. Základom takéhoto sexu je, že jeden alebo viacerí zúčastnení ľudia majú konkrétne očakávania od danej sexuálnej aktivity. Za účelom týchto očakávaní tak často vytvárajú nátlak na seba alebo na partnera/ku. V prípade, že sexuálna aktivita neskončí vopred stanoveným cieľom, nastáva sklamanie, nespokojnosť a iné negatívne emócie, medzi ktoré môže patriť smútok, hnev, výčitky svedomia atď. Takéto zážitky môžu dokonca vyústiť do fyzického či psychického nátlaku, násilia alebo zneužitia. 

2. Sex zameraný na potešenie (angl. pleasure-oriented sex)

Cieľom takéhoto typu sexuálnej aktivity je najmä komfort a bezpečie všetkých ľudí, ktorí sa do nej zapájajú. Zjednodušene, jeho cieľom je samotná „cesta“. Nesmeruje primárne k orgazmu/ejakulácií, ale k potešeniu a pôžitku v akejkoľvek forme. Samozrejme, neznamená to, že takýto sex nemôže končiť orgazmom. Ide skôr o to, že oslobodzuje ľudí od nátlaku a očakávaní, ktoré im často bránia užívať si samotnú aktivitu. Sex zameraný na potešenie berie do úvahy rôznorodosť ľudských tiel a potrieb, ako napríklad to, že:


Takýto typ sexuálnych aktivít sa považuje za bezpečnejší a viac uspokojivý, keďže zahŕňa už spomenuté aspekty dobrého sexu, a teda komunikáciu, osobné hranice a potešenie všetkých zúčastnených.  


Medzera v orgazmoch

Medzi ľuďmi s vulvou a ľuďmi s penismi môžeme pozorovať výrazný rozdiel v tom, ako často pri sexe dosiahnu orgazmus. Tomuto javu sa hovorí medzera v orgazmoch (angl. orgasm gap). Prieskumy ukazujú, že 95 % heterosexuálnych mužov dosiahne orgazmus pri partnerskom sexe takmer vždy, pričom u heterosexuálnych žien je to len 65 %. Avšak, tá istá štúdia ukazuje, že u homosexuálnych žien je toto číslo omnoho vyššie, konkrétne 88 %.  Ženy teda vo všeobecnosti dosahujú orgazmus o niečo zriedkavejšie než muži, avšak pri heterosexuálnom sexe je tento rozdiel podstatne väčší. Jedným z vysvetlení tohto javu je práve praktizovanie sexu zameraného na konkrétny cieľ. Až 56 % mužov tvrdí, že si sex bez orgazmu nedokážu užiť, pričom 30 % mužov považuje orgazmus za hlavný cieľ sexu. Takéto rozmýšľanie o sexe často spôsobuje, že muži pri heterosexuálnom sexe často zabudnú na potešenie svojej partnerky a snažia sa čo najskôr dosiahnuť orgazmus. Faktom je, že ženám trvá štatisticky dlhšie dosiahnuť orgazmus, než mužom. Problémom však nie je to, že muž dosiahne vyvrcholenie skôr než žena. Hlavnou príčinou medzery v orgazmoch je skôr myšlienka, že orgazmom sa sex končí. Keďže takých mužov, ktorí považujú orgazmus za hlavný cieľ sexu je takmer 2 × toľko, ako takýchto žien, často sa hlavným cieľom sexu stáva práve mužský orgazmus. Ak by sex v našich mysliach nekončil orgazmom, ale uspokojením všetkých zúčastnených ľudí, je väčšia pravdepodobnosť, že po svojom vlastnom vyvrcholení by sa heterosexuálni muži viac venovali aj uspokojeniu svojich partneriek. Zmena v rozmýšľaní o sexe a redefinícia jeho cieľu z orgazmu na potešenie by tak mohla prispieť aj k zmenšeniu medzery v orgazmoch.
ZDROJE:

Corinna , Heather, and C J Turett. “Yes, No, Maybe So: A Sexual Inventory Stocklist.” Scarleteen, July 10, 2019. https://www.scarleteen.com/article/advice/yes_no_maybe_so_a_sexual_inventory_stocklist. 

Frederick, David  A., H. Kate St. John, Justin  R. Garcia, and Elisabeth  A. Lloyd. “Differences in Orgasm Frequency Among Gay, Lesbian, Bisexual, and Heterosexual Men and Women in a U.S. National Sample.” Archives of Sexual Behavior. Springer Link US, February 17, 2017. https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-017-0939-z. 

How Does Goal-Oriented Sex Shift the Whole Experience? Monkeysee Videos, 2009. https://monkeysee.com/how-does-goal-oriented-sex-shift-the-whole-experience/. 

Kassel, Gabrielle, and Jennifer  LMFT, CST Litner. “What Does It Actually Mean to Be ‘Sex Positive’?” Healthline. Healthline Media, September 3, 2020. https://www.healthline.com/health/healthy-sex/sex-positive-meaning#sex-negative-defined.

Leith, Alex. “The Orgasm Gap.” Durex UK. Durex UK, February 20, 2018. https://www.durex.co.uk/blogs/explore-sex/the-orgasm-gap. 

Parenthood, Planned. “That 8-Letter Word: Including Pleasure in Sex Education.” Planned Parenthood of the St. Louis Region and Southwest Missouri, July 2, 2018. https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-st-louis-region-southwest-missouri/blog/that-8-letter-word-including-pleasure-in-sex-education. 

Powell, Vanessa. “This Common Mistake Could Be Ruining Your Sex Life.” The Zoe Report. The Zoe Report, February 29, 2020. https://www.thezoereport.com/p/goal-oriented-sex-could-be-ruining-your-intimate-life-22579581.

Rare, Ruby, and Sofie Birkin. Sex Ed: a Guide for Adults. London, UK: Bloomsbury, 2020. 

Rowland, PhD, David  L., Shelbie L Sullivan, MS Krizstina Hevesi, and PhD Barbara Hevesi, MA. “Orgasmic Latency and Related Parameters in Women During Partnered and Masturbatory Sex.” The Journal of Seuxal Medicine, September 5, 2018. https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(18)31108-1/fulltext.

Sayin, Umit. “Neurological Correlates and the Mechanisms of Expanded Pleasures in Women: Novel Findings on ESR.” ResearchGate. Istanbul University, May 2019. https://www.researchgate.net/publication/333616586_EC_NEUROLOGY_Review_Article-_Neurological_Correlates_and_the_Mechanisms_of_Expanded_Pleasures_in_Women_Novel_Findings_on_ESR. 

Waterman, Caroline K., and Emil J. Chiauzzi. “The Role of Orgasm in Male and Female Sexual Enjoyment.” The Journal of Sex Research 18, no. 2 (1982): 146-59. Accessed April 22, 2021. http://www.jstor.org/stable/3812080.