Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Puberta

Ľudské telo - Vývin človeka

Puberta je životné obdobie, počas ktorého sa ľudské telo mení v procese sexuálneho dospievania. Cieľom puberty je nadobudnúť schopnosť reprodukcie. U väčšiny ľudí sa puberta začína a prebieha približne v rozmedzí 7. a 16. roku života. Pubertu sprevádza druhý najrapídnejší telesný rast v živote človeka (prvá je rast batoľaťa). Hovoríme o nej aj v zmysle procesu transformácie z detstva do dospelosti. 

Popri telesnej dospelosti vedie puberta aj k mentálnej dospelosti. Emocionálne zmeny a mentálne dospievanie sa deje u všetkých dospievajúcich ľudí a nie sú definované pohlavím človeka. Patria sem najmä:


Mnoho dospievajúcich ľudí začne masturbovať. Masturbácia znamená, že človek sa dotýka svojich genitálií alebo iných erotogénnych zón, a pociťuje pritom sexuálne uspokojenie. Masturbujú aj malé deti v predškolskom veku, ale u malých detí tieto dotyky nemajú sexuálny význam. Genitálie obsahujú množstvo nervových zakončení, takže dotýkanie sa ich môže byť príjemné a upokojujúce aj v neutrálom (nie sexuálnom) zmysle. Masturbujú ľudia všetkých pohlaví a je to zdravá súčasť ľudskej sexuality. Masturbáciu môžu sprevádzať rôzne sexuálne predstavy, fantázie, pozeranie pornografie, čítanie či počúvanie erotických príbehov, pozeranie rôznych obrázkov či fotiek s erotickým podtónom atď. Masturbácia u dospievajúcich detí je úplne bežná, ale malo by byť zdôraznené, že je nevyhnutné vykonávať ju v súkromí a nikdy nie v okolí iných ľudí, pokiaľ na to človek nemá explicitný súhlas. 

Puberta začína v momente, keď mozog začne produkovať hormón GnRH. GnRH odovzdá signál podmozgovej žľaze, aby začala produkovať LH a FSH hormóny. Tieto hormóny majú na základe rozdielneho biologického pohlavia rozličnú rolu v tele človeka. 


Puberta u ľudí s biologicky mužským pohlavím


V prípade, že človek má biologicky mužské pohlavie, hormóny LH a FSH pošlú signál do semenníkov, ktoré začnú produkovať testosterón (androgén) a spermie. Tento proces väčšinou nastane medzi 9. a 16. rokom života. Produkcii spermií hovoríme spermatogenéza. Za fyzické zmeny, ktoré nastanú počas puberty u ľudí s penisom, je zodpovedný predovšetkým testosterón. Tieto zmeny sú pre každého rôzne, niektoré nastanú skôr a iné neskôr, a u každého človeka sa prejavia v rôznej intenzite. Najbežnejšie fyzické zmeny zahŕňajú:


Veľmi bežným javom sú tiež tzv. „mokré sny“. Mokrý sen je mimovoľný výron semena počas spánku, hovoríme mu aj „polúcia“. Mokré sny môžu ale nemusia súvisieť so snami, ktoré majú sexuálny či erotický podtón. Niektorí ľudia zažívajú mokré sny niekoľkokrát do týždňa, iní len párkrát za život. Je to úplne bežná súčasť dospievania, ktorá často pretrváva aj v dospelosti. 


Puberta u ľudí s biologicky ženským pohlavím


V prípade, že človek má biologicky ženské pohlavie, hormóny LH a FSH pošlú signál do vaječníkov, ktoré začnú produkovať estradiol (estrogén). Na rozdiel od procesu spermatogenézy, telo v puberte nezačne produkovať vajíčka, keďže tie sa vytvárajú ešte počas toho, ako plod rastie v tele matky. Hormóny LH, FSH a estrogény spôsobujú fyzické aj psychické zmeny človeka s vulvou. Tento proces väčšinou nastane medzi 7. a 13. rokom života. Zmeny sú pre každého rôzne, niektoré nastanú skôr a iné neskôr, a u každého človeka sa prejavia v rôznej intenzite. Najbežnejšie fyzické zmeny zahŕňajú:


Puberta u intersex ľudí


Puberta u intersex ľudí je často komplikovanejšia, než u ľudí s mužským alebo ženským biologickým pohlavím. Jeden z dôvodov je, že intersex ľudia nemajú jedno konkrétne pohlavie s definovanými spoločnými biologickými črtami. Intersex ľudia môžu mať rôzne kombinácie vnútorných a vonkajších pohlavných orgánov, sekundárnych pohlavných charakteristík, hormónov a hormonálnych receptorov. Veľa intersex ľudí sa práve v puberte dozvie, že ich skutočné pohlavie nie je mužské či ženské, napriek tomu, že im ho priradili pri narodení. 

Napríklad, ak má človek penis a miešok, väčšinou neexistuje spôsob, akým by v detstve zistil, že vo vnútri telá má maternicu a vaječníky. V puberte však môže dôjsť k prvej menštruácii, ktorej symptómy ako kŕče a bolesť v bruchu privedú človeka k lekárovi/ke. Vtedy môžu intersex ľudia zistiť, že ich biologické pohlavie nie je mužské. Naopak, ľudia, ktorí majú Mayerov-Rokitanského-Küsterov-Hauserov (MRKH) syndróm, nemusia dostať menštruáciu vôbec, napriek tomu, že majú biologicky ženské vonkajšie pohlavné orgány, a tak sa väčšinou dozvedia, že sú intersex. 

Intersex ľudia, ktorí majú Syndróm necitlivosti na androgén (AIS) alebo Turnerov syndróm, môžu vstúpiť do puberty v nezvyčajne neskorom veku a niektoré znaky puberty, ako rast ochlpenia, sa u nich nemusia prejaviť vôbec. U intersex ľudí so Swyerovým syndrómom puberta väčšinou nenastúpi vôbec. Hormonálne tabletky však dokážu pubertu spustiť. 

Bežne sa stáva, že telo intersex ľudí sa počas puberty začne meniť spôsobom, ktorý nie je priamo úmerný ich rodovej identite. Toto však môže nastať u detí akéhokoľvek pohlavia. Niektorí ľudia sa rozhodnú podstúpiť hormonálnu terapiu alebo chirurgické zákroky, ktoré im umožnia cítiť sa viac v súlade so svojou rodovou identitou. Mnoho intersex detí v puberte po prvý raz objaví svoju identitu a začne sa cítiť viac pohodlne. Niektoré emocionálne či fyzické zmeny, ktoré prinesie puberta intersex ľudí, nie sú v súlade s očakávaniami ich rodičov, súrodencov, kamarátov či spoločnosti. Napriek tomu, všetky procesy a spôsoby vyjadrenia svojho pohlavia či rodu počas puberty intersex ľudí sú v poriadku a sú bežnou súčasťou dospievania. 

Dospievanie môže byť pre intersex ľudí obzvlášť osamelé obdobie. Niekedy je pre nich náročné porozumieť správaniu svojich rovesníkov, očakávania okolia ich môžu miasť a môžu pociťovať zmätok a nepochopenie vo vzťahu k vlastnému telu a pocitom. Avšak, je dôležité uvedomiť si, že 2 % ľudí sú intersex. To znamená, že vo svete sa nachádza mnoho ďalších ľudí, ktorí si prechádzajú podobným alebo rovnakým procesom. Intersex mládeži môžu pomôcť rôzne podporné skupiny, občianske združenia či organizácie, ako TransFúzia či Prizma.
ZDROJE:

Baldwin, John, and Janice Baldwin. “SexInfo Online.” SexInfo Online: nonprofit organization. University of California, Santa Barbara . Accessed January 1, 2021. https://sexinfoonline.com/.

Cavill, Kim. “Ep 12 - All about Puberty - Level One.” SoundCloud. Six Minute Sex Ed. Accessed March 20, 2021. https://soundcloud.com/user-233677690/ep-12-all-about-puberty-level?in=user-233677690%2Fsets%2Flevel-one-episodes.

Dowshen, Steven, ed. “Everything You Wanted to Know About Puberty (for Teens) - Nemours KidsHealth.” KidsHealth. The Nemours Foundation, October 2015. https://kidshealth.org/en/teens/puberty.html.

Jones, T. Jones, and W. Leonard. Health and Wellbeing of People with Intersex Variations. Melbourne, Victora: Department of Health and Human Services, 2019. https://research-management.mq.edu.au/ws/portalfiles/portal/100001677/Health_and_wellbeing_of_people_with_intersex_variations.pdf.