Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Umelé prerušenie tehotenstva - Interrupcia

Ľudské telo - Vývin človeka

Umelé prerušenie tehotenstva (UPT) znamená, že tehotná osoba sa zo zdravotných, ekonomických či osobných dôvodov rozhodne zámerne ukončiť svoje tehotenstvo. UPT na Slovensku z roka na rok klesajú. V roku 2019 sa ich počet medziročne znížil o 200 potratov, z 6024 v roku 2018 na 5 824 v roku 2019. Od roku 2009 ich počet klesol 1,7-násobne a oproti roku 1997 až 3,6-násobne. Na Slovensku je UPT možné do dvanásteho týždňa tehotenstva, na základe genetickej indikácie do 24. týždňa. V prípade, že je ohrozené zdravie matky alebo plod nie je schopný života je UPT možné až do konca tehotenstva.

Interrupcia väčšinou nie je pre tehotnú osobu jednoduchým rozhodnutím. Napriek tomu sú ženy kvôli podstúpeniu UPT vystavené tlaku, odsudzovaniu, ponižovaniu aj nenávisti. Podľa OSN je bezpečný a legálny prístup k interrupcii ľudským právom. Ako najefektívnejšie metódy znižovania miery UPT sa ukázali prístup k antikoncepcii a ekonomická stabilita populácie. Preto chceme zdôrazniť, že odsudzujeme akékoľvek snahy o obmedzenie prístupu k interrupciám či už na Slovensku alebo v zahraničí.


Dôvody, prečo ženy podstupujú UPT

Najčastejší dôvod, prečo ženy podstupujú interrupciu, je ich socioekonomická situácia. Iné dôvody, prečo si ženy vyberajú UPT zahŕňajú:


Keď sa žena rozhoduje, či chce alebo nechce podstúpiť interrupciu, môže jej pomôcť poradiť sa s partnerom/kou, s priateľmi, s rodinou, s blízkymi či s terapeutom/kou. Interrupcia je nezvratný zákrok a preto je dôležité si ho dôkladne premyslieť. Avšak, konečné rozhodnutie musí byť vždy nechané na tehotnú osobu. V prípade, že svojich blízkych požiada o rady alebo o názor, je na mieste viesť o tejto téme diskusie. Je však neprípustné ženu nútiť podstúpiť či nepodstúpiť interrupciu alebo jej podkladať názory, o ktoré nežiadala. Je to beztak náročné rozhodnutie a nechcené rady alebo presviedčanie môžu túto situáciu pre ženu urobiť ešte náročnejšou.


Spôsoby, akými sa UPT vykonáva


Interrupciu je možné vykonať dvomi spôsobmi, a to medikamentózne alebo chirurgickým zákrokom.


Medikamentózny spôsob

Potrat je možné vykonať tzv. „potratovou tabletkou“. Takáto interrupcia si vyžaduje užitie dvoch liekov, Medabon a Mifegyne, s odstupom 36 – 48 hodín. Túto metódu možno užiť približne do 22. týždňa tehotenstva.

Medabon obsahuje účinné látky mifepriston a misoprostol, liek Mifegyne obsahuje účinnú látku mifepriston. Mifepriston je antihormón, ktorý blokuje účinky progesterónu, hormónu potrebného na pokračovanie tehotenstva. Misoprostol je prostaglandín, jeho úlohou je zvyšovať kontrakcie maternice, pri ktorých dochádza k miernemu krvácaniu, kŕčom, až k vypudeniu plodu a placenty von z pošvy. 

Oba lieky boli na Slovensku riadne registrované v roku 2012. Boli viazané na lekársky predpis s obmedzením a určené na použitie len v špecializovanom zdravotníckom zariadení pod dohľadom lekára a za prísneho monitorovania pacientky. Avšak, ŠÚKL ich registráciu zrušilo, pretože do troch rokov od registrácie neboli uvedené na slovenský trh. Na Slovensku teda medikamentózny spôsob interrupcie nie je dostupný, keďže naša legislatíva ho neumožňuje. Používanie potratových tabliet by bolo možné v prípade, že by došlo k novelizácii Vyhlášky o umelom prerušení tehotenstva.


Chirurgická interrupcia

Rozlišujeme dva typy chirurgickej interrupcie:

1. Včasná interrupcia – miniinterrupcia

Vykonáva sa do 6. až 8. týždňa tehotenstva. Ak žena ešte v minulosti nerodila, môže sa vykonať do 45 dní od prvého dňa poslednej menštruácie, ak žena už rodila vaginálnym pôrodom, miniinterrupcia sa môže vykonávať až do 55 dní od prvého dňa poslednej menštruácie. Zákrok sa vykonáva v anestézii špeciálnym sacím zariadením, ktoré vysaje plod z maternice. Zákrok trvá približne 15 minút, zotavovanie sa trvá približne 2 až 3 hodiny. Pri tomto type zákroku nie je nutná hospitalizácia.

2. Klasická interrupcia – dilatácia a kyretáž

Vykonáva sa od 6. do 12. týždňa tehotenstva. Výkon sa realizuje v celkovej anestézii a trvá asi 10 minút. Najprv sa pomocou dilatátorov spriechodní krčok maternice a následne sa pomocou kyrety zoškrabuje plod z vnútornej vrstvy maternice. Lekár/ka potom kanylou vysaje plod z tela. Zákrok sa väčšinou vykonáva ako jednodňová chirurgia. Zotavovanie sa väčšinou netrvá viac než pár dní. 


Riziká

Riziká komplikácii pri/po interrupcii sa zvyšujú v neskorších fázach tehotenstva. Väčšinou je to bezpečný zákrok bez výrazných komplikácií, tie však, ako pri akomkoľvek zákroku, môžu nastať. Komplikácie sú veľmi ojedinelé a zahŕňajú:


Interrupcia však vo všeobecnosti nemá vplyv na zníženie plodnosti. 

V prípade, že žena si nechce dieťa nechať a zároveň nechce podstúpiť interrupciu, môže využiť iné alternatívy a riešenia neželaného tehotenstva, ako požiadať o utajený pôrod, dať súhlas na osvojenie dieťaťa inou rodinou alebo môže byť dieťa uložené do hniezda záchrany (maximálne do 6 týždňov od pôrodu).




ZDROJE:

“Aktuálne Informácie Týkajúce Sa Liekov s Obsahom Mifepristonu.” ŠÚKL. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, January 9, 2013. https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/aktualne-informacie-tykajuce-sa-liekov-s-obsahom-mifepristonu?page_id=3260.

Baldwin, John, and Janice Baldwin. “SexInfo Online.” SexInfo Online: nonprofit organization. University of California, Santa Barbara . Accessed January 1, 2021. https://sexinfoonline.com/.

Chae, Sophia, Sheila Desai, Marjorie Crowell, and Gilda Sedgh. “Reasons Why Women Have Induced Abortions: a Synthesis of Findings from 14 Countries.” Contraception. U.S.

Hrubá, Zuzana. “Potratové Tabletky Sú Dostupné v 22 Krajinách Európskej Únie. Slovenky Sa k Nim Nedostanú - VZdravotníctve.sk.” Webnoviny.sk. vZdravotníctve.sk, June 24, 2020. https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/potratove-tabletky-su-dostupne-v-22-krajinach-europskej-unie-slovenky-sa-k-nim-nedostanu/.

Kajanovičová , Lucia. “Interrupcia – Umelé Prerušenie Tehotenstva Na Slovensku.” Slovenský pacient, August 14, 2020. https://slovenskypacient.sk/interrupcia-na-slovensku-cena-zo-zdravotnych-dovodov/.

Nall, Rachel MSN, CRNA, and Carolyn M.D. Kay. “Can Abortion Cause Infertility?” healthline.com. Healthline Media a Red Ventures Company, January 16, 2020. https://www.healthline.com/health/womens-health/can-abortion-cause-infertility.

“Potraty v Slovenskej Republike 2019.” Slovensky. Národné centrum zdravotníckych informácií. Accessed March 20, 2021. http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Potraty-v-Slovenskej-republike-2019.aspx.

Singh, Susheela, Lisa Remez, Gilda Sedgh, Lorraine Kwok, and Tsuyoshi Onda. “Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access.” Guttmacher Institute, August 7, 2020. https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017.

“UN Human Rights Committee Asserts That Access to Abortion and Prevention of Maternal Mortality Are Human Rights.” Center for Reproductive Rights, October 31, 2018. https://reproductiverights.org/press-room/un-human-rights-committee-asserts-access-abortion-and-prevention-maternal-mortality-are.