Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

LGBTI+/queer komunita

Sex a sexualita - Sexualita a spoločnosť

Skratka LGBT zahŕňa lesby, gejov, bisexuálov/kytransrodových ľudí. Niekedy sa k nej pripája písmeno Q, ktoré označuje queer identitu, písmeno I, ktoré označuje intersex ľudí, a „+“, ktoré označuje iné sexuálne a romantické orientácie či rodové identity, ako asexuálna orientácia, nebinárna identita a iné. Pri toľkých písmenách a slovách sa ľudia niekedy strácajú a nerozumejú, kto všetko vlastne do LGBTI+ komunity patrí, a koho vlastne táto skratka zahŕňa. LGBTI+ komunita je veľmi rozmanitá skupina ľudí, ktorí sa stretávajú s rôznymi špecifickými problémami a zážitkami. 

LGBTI+ komunita zahŕňa ľudí, ktorí majú inú než heterosexuálnu sexuálnu či romantickú orientáciu, a/alebo inú, než cisrodovú identitu a/alebo nespadajú do binárneho vymedzenia pohlaví. 

Sexuálna orientácia, pohlavierodová identita sú 3 rozdielne pojmy, ktoré sú však úzko späté s LGBTI+ komunitou. Normy týkajúce sa týchto aspektov ľudskej identity, ktoré naša spoločnosť väčšinou považuje sa bežné, sú heterosexuálna orientácia (mužov priťahujú ženy a opačne), binárne biologické pohlavie (mužské alebo ženské, vylučuje intersex ľudí) a cisrodová identita (biologické pohlavie sa rovná rodu človeka). Ľudí, ktorí nespadajú do týchto pomyselných noriem, spájajú mnohé životné skúsenosti a spôsoby, akými sa k nim spoločnosť stavia. Mnohých týchto ľudí spája spoločná kultúra; podobné spôsoby diskriminácie, ktorú zažívajú; časté nepochopenie zo strany majoritnej spoločnosti a iné. Tieto komunity sa prostredníctvom svojich aktivít snažia o spoločenskú zmenu smerom k tolerancii a k oslave rozmanitosti spôsobov vyjadrenia sexuality a rodovej identity. Takisto sa často navzájom podporujú cez rôzne sociálne hnutia, organizácie, komunitné centrá, poradne, udalosti, podporné skupiny, prostredníctvom aktivizmu, vzdelávania atď. Avšak, nie všetci ľudia, ktorí by do tejto komunity mohli spadať, sa považujú za jej súčasť. Okrem toho existuje mnoho foriem diskriminácie aj vo vnútri LGBTI+ komunity, keď jednotlivé skupiny voči sebe pociťujú averziu, strach, nenávisť, nepochopenie a iné negatívne pocity. 

O diverzite (rôznorodosti/ rozmanitosti) sme už písali v kontexte ľudskej anatómie. Rôznorodosť v identite jednotlivcov je však rovnako dôležitá. Každý z nás sa nachádza niekde na spektre rôznych sexualít, rodových identít a vzťahových schém, v ktorých žijeme. 

Každý jednotlivec má svoju vlastnú jedinečnú identitu, ktorej nemusíme všetci rozumieť, ale mali by sme ju rešpektovať.

Ľudia z queer komunity sú však často spoločnosťou nepochopení, odsudzovaní a vytláčaní. Okrem osobných útokov musia čeliť aj systemickej nerovnosti. Pár rokov to vyzeralo, že sa v tomto smere aj Slovensko hýbe tým správnym smerom, smerom k tolerancii. V poslednej dobe však aj vo svete aj na Slovensku vidíme čoraz viac útokov na túto komunitu ľudí. Autority odmietajú registrované partnerstvá, výchovu detí pármi rovnakého pohlavia, povoľujú „normalizačné operácie“ intersex ľudí alebo vyžadujú sterilizáciu transrodových ľudí, ktorí chcú prejsť tranzíciou. Slovenská legislatíva pritom zahŕňa zákon o rovnakom zaobchádzaní, ktorým sa uplatňujú zásady rovnakého zaobchádzania so všetkými ľuďmi bez ohľadu na pohlavie, rod či sexuálnu orientáciu (…). Dodržiavanie zásad rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie na základe pohlavia, rodu aj sexuálnej orientácie.

‍Na Slovensku existujú organizácie a združenia, ktoré sa snažia pomáhať queer komunite, združovať ju, bojujú proti jej diskriminácii, poskytujú poradenstvo, podporu a poskytujú vzdelávanie v tejto oblasti. Patria sem organizácie ako Komunitné centrum Prizma, O.Z. Saplinq, Iniciatíva Inakosť, Lotosové Kvety, SIGNUM – Dúhoví kresťania, Pride Košice, Dúhový Pride Bratislava, Tepláreň Café, Inokraj, OZ Dúhové rodiny, LIGHT FiF UK a iné.

Ako informačný portál pre ľudí inej, než heterosexuálnej orientácie odporúčame InPoradňu, pre transrodových, nebinárnych a intesex ľudí poskytuje informácie stránka TransFúzia.

Nenávisť často pramení zo strachu, a ten často pramení z nevedomosti. Aj preto veríme, že komplexné sexuálne vzdelávanie by dokázalo vyriešiť mnohé problémy LGBTI+ komunity na Slovensku.
ZDROJE:

“365/2004 Z. z. Antidiskriminačný Zákon: Aktuálne Znenie.” Zákony pre ľudí, July 1, 2019. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365

James, S. E., Herman, J. L., Rankin, S., Keisling, M., Mottet, L., & Anafi, M. (2016). The Report of the 2015 U.S. Transgender Survey. Washington, DC: National Center for Transgender Equality. https://transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf 

Ľudské Práva a Intersex Ľudia. TransFúzia – budovanie kapacít trans*organizácie , 2009. http://www.transfuzia.org/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/%C4%BDudsk%C3%A9%20pr%C3%A1va%20a%20intersex%20%C4%BEudia.pdf.

Pataj, Roman. “Až 26 Poslancov Koalície Hlasovalo Za Politický Manifest Fašistov.” Denník N. Denník N, March 18, 2021. https://dennikn.sk/2317023/az-26-poslancov-koalicie-hlasovalo-za-politicky-manifest-fasistov/?ref=tema

Plaváková, Lucia Lucia. “Kedy Prestane Slovensko Mučiť Trans Ľudí?” Queerslovakia.sk, December 11, 2020. https://queerslovakia.sk/text/komunita/kedy-prestane-slovensko-mucit-trans-ludi/.

“VŠEOBECNÉ OTÁZKY O SEXUÁLNEJ ORIENTÁCIÍ A RODOVEJ IDENTITE.” inPoradňa. Accessed April 3, 2021. https://inporadna.sk/otazky-a-odpovede.html#FAQSection1.