Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie
Vzťahy

Vzťahy a ľudské správanie

Komunikácia

Vzťahy

Vzorce partnerských a sexuálnych vzťahov

V slovenskej spoločnosti a kultúre je väčšinovo zachovaný exkluzívne monogamný typ vzťahov. To je vzťah, v ktorom 2 osoby vedú výlučne vzájomný romantický aj sexuálny život. Mnohé monogamné vzťahy sú krásne a pre daných ľudí fungujú perfektne. Monogamia však nie je norma u každého. Okrem toho, že nemonogamné vzorce vzťahov môžeme nájsť v rôznych kultúrach, krajinách, náboženstvách a spoločenstvách ako v súčasnosti tak aj v minulosti, rozdielne vzorce vzťahov nie sú ojedinelé ani v našich končinách. Ako sme už písali v článku o rôznorodosti, všetci sme iní a jedineční a to robí našu ľudskosť krásnou. Inak to nie je ani pri vzťahoch, ktoré vedieme a ktoré nám vyhovujú. V tomto článku si rozoberieme rôzne vzorce vzťahov, ktoré ľudia môžu viesť.

Čítať ďalej

Komunikácia

Sexuálny súhlas

Súhlas (angl. consent) v sexuálnom vzdelávaní znamená, že všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú nejakej sexuálnej aktivity, to robia dobrovoľne, na základe vzájomného konsenzu. Považuje sa za základný element partnerského sexu. Súhlas môže byť vyjadrený slovne aj neverbálne, ale vždy musí byť jednoznačný a dobrovoľný.

Čítať ďalej

Komunikácia v sexuálnom vzťahu

O komunikácii vo vzťahoch počujeme často. Toto slovo je skloňované v rôznych kontextoch a je to jeden z najčastejších tipov na riešenie problémov vo vzťahu. Málokedy sa však rozpráva o tom, čo efektívna komunikácia vlastne znamená. A to možno aj preto, že efektivita komunikácie závisí od mnohých faktorov, ako typ vzťahu, téma, osobitné spôsoby komunikácie rôznych ľudí, kontext konverzácie a podobne. Neexistuje preto jednotný návod, ktorý by bol univerzálne použiteľný a funkčný pre každého. Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré by mali byť všeobecne dodržiavané a o ich nevyhnutnosti sa dá len veľmi ťažko polemizovať, a to predovšetkým v kontexte komunikácie v sexuálnom vzťahu.

Čítať ďalej