Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Komunikácia v sexuálnom vzťahu

Vzťahy a ľudské správanie - Komunikácia

O komunikácii vo vzťahoch počujeme často. Toto slovo je skloňované v rôznych kontextoch a je to jeden z najčastejších tipov na riešenie problémov vo vzťahu. Málokedy sa však rozpráva o tom, čo efektívna komunikácia vlastne znamená. A to možno aj preto, že efektivita komunikácie závisí od mnohých faktorov, ako typ vzťahu, téma, osobitné spôsoby komunikácie rôznych ľudí, kontext konverzácie a podobne. Neexistuje preto jednotný návod, ktorý by bol univerzálne použiteľný a funkčný pre každého. Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré by mali byť všeobecne dodržiavané a o ich nevyhnutnosti sa dá len veľmi ťažko polemizovať, a to predovšetkým v kontexte komunikácie v sexuálnom vzťahu.

Komunikácia je najdôležitejšou súčasťou zdravého sexuálneho života. Komunikáciou získame a dávame súhlas, nastavujeme si osobné hranice, dozvedáme sa o vzájomných prianiach a potrebách a zisťujeme všetky potrebné informácie, vďaka ktorým sa môžeme informovane rozhodovať.

Pri komunikácii, predovšetkým medzi partnermi/kami, by sa vo všeobecnosti mali dodržiavať nasledujúce zásady: 


Rovnako, ako je dôležité, aby sme s človekom komunikovali s rešpektom, otvorene a úprimne, je dôležité uistiť sa, že aj táto osoba komunikuje rovnako s nami. Ak si všimneme, že osoba, s ktorou komunikujeme, nejaví záujem o naše potreby, klame, prípadne nám nedôveruje, nastáva problém. S takýmto človekom nie je bezpečné púšťať sa do sexuálnych aktivít. Sex môže byť pre mnohých ľudí veľmi intímna téma a preto je dôležité mať sex len s takými ľuďmi, s ktorými o sexe dokážeme komunikovať.

Komunikácia v sexuálnom kontexte by mala obsahovať nasledujúce fázy a témy.


1. Pred sexuálnou aktivitou:


2. Počas sexuálnej aktivity:


3. Po sexuálnej aktivite:

Tento zoznam je len orientačný a rozhodne nie je vyčerpateľný, obsahuje len základné témy, ktoré by mali byť medzi partnermi/kami komunikované. Každý človek by mal byť schopný vytvoriť si vlastný zoznam, či už v myšlienkach alebo na papier, obsahujúci témy, o ktorých cíti potrebu vo svojich sexuálnych vzťahoch viesť konverzácie.


Ako na to?

V prípade, že sexuálna aktivita nie je jednorazová, je nesmierne prospešné rozprávať sa o sexe v neutrálnom kontexte, keď sú ľudia všeobecne menej zraniteľní a citliví. Kvôli stigme a hanbe, ktorú mnohí ľudia v súvislosti so sexom majú, môžu byť však takéto rozhovory často nepríjemné či trápne. Existujú rôzne online pomôcky ako MojoUpgrade.com, ktoré majú za úlohu pomôcť ľuďom a párom otvoriť konverzácie o sexe. Pri bežných rozhovoroch môžeme použiť niekoľko stratégií, ktoré môžu komunikáciu o sexe urobiť jednoduchšou.

Sebareflexia

Na to, aby sme s niekým dokázali otvorene hovoriť o sexe, musíme sa cítiť pohodlne pri vyslovovaní slov, ktoré označujú rôzne sexuálne aktivity či časti tiel. Prospešné môže byť napríklad vyslovovanie rôznych slov a viet nahlas do zrkadla. Takýto „tréning“ nám môže pomôcť zvyknúť si hovoriť tieto slová bez hanby či smiechu.


Sústrediť sa na pozitíva

Obrovskou chybou je, že páry často začnú hovoriť o sexe až vtedy, keď sa vyskytne nejaký závažný problém. Ak je komunikácia o problémoch jediný prípad, kedy sa ľudia o sexe rozprávajú, môže ich to odradiť či vystrašiť, takže do ďalších takýchto konverzácií sa už nebudú chcieť zapájať. Sústrediť sa na pozitíva, dávať komplimenty a chváliť našich partnerov/ky otvorí priestor aj na následné rozhovory o problémoch či negatívach. 


Stanovenie úmyslu 

Pri rozhovoroch o sexuálnom živote je dobré na začiatku verbalizovať náš úmysel. Užitočné sú formulácie ako „chcem, aby sme sa pri sexe obaja cítili bezpečne a spokojne, preto by som sa ťa chcel/a opýtať…“, alebo „rád/rada by som prehĺbila intimitu nášho vzťahu, takže mi napadlo, že by sme sa porozprávali o…“ a podobne. Zámer, s akým takéto konverzácie začíname, by vždy mal byť v prospech všetkých zapojených ľudí. 


Nesústrediť sa na 1 rozhovor

Na záver je dôležité pochopiť, že tieto konverzácie by mali pretrvávať počas celého života. Aj v dlhodobom vzťahu je potrebné sa k týmto rozhovorom neustále vracať. Ľudia sa menia a s nimi sa menia aj ich telá, túžby, požiadavky a potreby. Svoju sexualitu človek objavuje celý život a veľakrát, najmä v prípadoch, kedy človek nemá veľa sexuálnych skúseností, je veľmi náročné až nemožné odkomunikovať naše sexuálne potreby. Počas toho, ako ich objavujeme a nachádzame ich však môžeme zdieľať s našimi partnermi/kami a vytvárať si tak intímnejší vzťah a hlbšie puto. Zdravá komunikácia v sexuálnych vzťahoch má mnohé emocionálne, psychologické, fyzické aj duševné benefity a pomáha ľuďom budovať zdravý a uspokojivý sexuálny život.
ZDROJE:

Baldwin, Janice, and John Baldwin. “Effective Communication.” SexInfo Online. University of California, October 24, 2016. https://sexinfoonline.com/effective-communication/#Communicating_in_Sexual_Relationships. 

Marin, Vanessa. HowTo Start Talking About Sex With Your Partner- Even If You Never Have Before! Vanessa Marin Sex Therapy, n.d.