Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

O nás

Prirodzene Web je nezisková platforma, ktorá prináša relevantné, veku primerané a odborné poznatky z oblasti sexuálneho vzdelávania pre dospelých a dospievajúcich ľudí.

Prirodzene Web je projekt Občianskeho združenia Prirodzene. Projekt vznikol v spolupráci so Sokratovým inštitútom. Prirodzene Web je odborne zastrešený organizáciou inTYMYta, ktorej členovia a členky sú odborníci a odborníčky na témy týkajúce sa sexuálneho vzdelávania z oblasti medicíny, gynekológie, andrológie, psychológie, pedagogiky, sociológie, sociálnych vied aj umenia. Články na Prirodzene Webe sú spoločným dielom členov a členiek inTYMYty.

Vízia

Chceme žiť v krajine, v ktorej sú dospelí a dospievajúci ľudia vybavení potrebnými osobnostnými zručnosťami a vedomosťami, aby dokázali žiť zdravý vzťahový a sexuálny život a budovať si pozitívny vzťah k svojmu telu a k svojej sexualite.

Cieľ

Naším cieľom je inkluzívnym prístupom vzdelávať a zvyšovať povedomie o témach z oblasti sexuálneho vzdelávanie a znižovať mieru ich stigmatizácie.

Motto

„Kvalitné sexuálne vzdelávanie vyžaduje, aby sme odložili egá a pripustili, že to, čo si myslíme, že vieme, nie je skutočným odzrkadlením reality.“ - Emily L. Depasse

Pre koho je Prirodzene Web určený?

Články na Prirodzene Webe sú určené primárne pre plnoletých ľudí vo veku 18 a viac rokov a pre mladistvých ľudí vo veku 15 a viac rokov. Pre mladších dospievajúcich ľudí (vo veku 10 – 14 rokov) ponúkame videá od AMAZE, ktoré sme pre vás preložili a nadabovali do slovenčiny.

Aký je náš prístup k sexuálnemu vzdelávaniu?

Prirodzene Web sa usiluje o tzv. komplexné sexuálne vzdelávanie (KSV), angl. comprehensive sexuality education (CSE), ktoré je založené na veku primeranom procese výučby a spoznávania kognitívnych, emocionálnych, fyzických a sociálnych aspektov sexuality. Jeho cieľom je sprostredkovať ľuďom vedomosti, informácie a zručnosti, ktoré im umožnia správne sa starať o svoje zdravie, duševnú pohodu, osobnú dôstojnosť a rozvíjať bezpečné, zdravé a naplňujúce medziľudské vzťahy. Učí ľudí schopnosti rozhodovať sa na základe svojich osobných potrieb a zároveň rešpektovať rozhodnutia ostatných ľudí.

KSV podporuje budovanie zdravého sebavedomia, sebaúcty a kladného vzťahu k vlastnému telu. Pomáha búrať nezdravé stereotypy a očakávania spoločnosti, bojuje s rodovo podmieneným násilím a s rodovou nerovnosťou, slúži ako prevencia voči neželaným tehotenstvám a pohlavne prenosným infekciám (PPI). KSV je intersekcionálne, takže pomáha aj v boji proti rôznym formám diskriminácie v našej spoločnosti, vrátane diskriminácie na základe rodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, etnicity, rasy, národnosti, sociálnej skupiny, náboženstva, veku a zdravotného stavu.