Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Partnerské spoločnosti

inTYMYta

inTYMYta je mimovládna, nezisková organizácia, ktorej poslaním je od jej vzniku v roku 1991 podporovať zodpovedné a kultivované sexuálne správanie mužov a žien, a obhajovať základné ľudské práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. inTYMYta je plnoprávnym členom Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation – IPPF) so sídlom v Londýne.

www.intymyta.sk

AMAZE

Amaze spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Advocates for Youth a s organizáciami a iniciatívami Answer a YTH (Youth+Tech+Health). Amaze poskytuje tínedžerom po celom svete odbornú, veku primeranú, utvrdzujúcu a úprimnú sexuálnu výchovu vo forme krátkych, výstižných a atraktívnych videí s milými animáciami.

www.amaze.org

International Papillomavirus Society (IPVS)

IPVS slúži ako organizačná štruktúra pre odborníkov a odborníčky v oblasti biomedicínskej vedy, lekárstva a ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaoberajúcich sa výskumom ľudských a zvieracích papilomavírusov a ich pridružených ochorení. IPVS podporuje medzinárodné zdieľanie myšlienok, poznatkov a výskumných materiálov medzi odborníkmi a odborníčkami po celom svete, usiluje sa byť hybnou silou výskumu a podporuje využitie výsledkov výskumu v klinickej praxi a v tvorbe politík verejného zdravotníctva.

www.ipvsoc.org

Sokratov inštitút

Sokratov inštitút vznikol z presvedčenia, že vzdelávať sa dá prakticky a pre reálny život. Vzdelaní, rozhľadení a nadšení ľudia dokážu meniť svoje obce a mestá. Sokratov inštitút organizuje ročný praktický vzdelávací program pre študentov a absolventov vysokých škôl rôznych odborov. Svojich študentov a absolventov sieťuje a vedie k sociálnemu líderstvu, aby sa stali vzorom a hybnou silou pre zmeny na Slovensku. Pre širokú verejnosť vydáva vzdelávacie publikácie, videá a organizuje verejné prednášky, diskusie a festival Showcrates.

www.sokratovinstitut.sk