Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Občianske združenie Prirodzene

Názov občianskeho združenia: Prirodzene

IČO: 53495551

Štatutárny orgán /Predsedníčka/: Nikoleta Nagyová

Ciele združenia sú:

A) Prevencia a osvetová činnosti v oblasti sexuálneho vzdelávania.
B) Doplnková vzdelávacia činnosť.

Za účelom plnenia svojich cieľov bude združenie vykonávať nasledujúce aktivity a činnosti: