Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Prevencia PPI

Sexuálne zdravie - Pohlavne prenosné infekcie

Najspoľahlivejší spôsob, akým môže človek zabrániť nákaze pohlavne prenosnou infekciou (PPI), je úplná sexuálna abstinencia. Okrem niektorých špecifických prípadov ako nákaza používaním spoločných hygienických potrieb, zdieľaním striekačiek a podobne, je prakticky nemožné nakaziť sa PPI v prípade, že sa človek nezapája do sexuálnych aktivít vôbec. Zásady, akými môžu znížiť riziko prenosu PPI ľudia, ktorí chcú byť sexuálne aktívni, sa dajú zhrnúť pod KTO: komunikácia, testovanie, ochrana + očkovanie (na HPV, hepatitídu typu B). 

Komunikácia, Testovanie, Ochrana+Očkovanie

Komunikácia

Komunikujte so svojimi sexuálnymi partermi/kami. Zdieľajte jeden s druhým svoj zdravotný stav; rešpektuje osobné hranice jeden druhého týkajúce sa bezpečnejších sexuálnych praktík; majte jasné dohody o monogamii či polygamii; informujte jeden druhého o prípadnom výskyte akýchkoľvek príznakov PPI; hovorte o svojich obavách; dohodnite sa na spoločnom testovaní; informujte jeden druhého o histórií vašich diagnóz; hovorte o prípadných problémoch, ktoré môžu riziko prenosu PPI zvýšiť (imunitné ochorenia, ranky v ústach a podobne); rozprávajte sa o všetkom, čo môže byť v kontexte PPI dôležité. Komunikujte úprimne, otvorene a pravdivo, bez hanby a snahy zosmiešniť jeden druhého, buďte starostliví a vždy majte na pamäti primárny úmysel týchto konverzácií: bezpečnejší, zdravší a príjemnejší sexuálny život všetkých zúčastnených. 

Testovanie

V prípade, že vediete sexuálny život s viacerými partnermi/kami, odporúča sa dať sa otestovať na PPI po každom styku s novým sexuálnom partnerom/novou sexuálnou partnerkou, alebo sa dať testovať aspoň každé 3 mesiace. V prípade, že žijete dlhodobý sexuálny život len s 1 partnerom/kou, odporúča sa dať sa testovať aspoň raz za rok. V prípade, že máte príznaky a ste poistení, na Slovensku vás môžu zdarma otestovať v gynekologickej, v urologickej alebo vo dermatovenerologickej ambulancii (kožné oddelenie). Lekári/ky však väčšinou testujú pacientov/ky len na konkrétne ochorenia, ktoré môžu byť spôsobené špecifickými príznakmi. Komplexné testovanie na PPI sa dá absolvovať v súkromných klinikách. Existujú rôzne sady testov pričom tie najlacnejšie, ktoré obsahujú testy na 2 – 3 typy PPI väčšinou stoja 15 – 25 €, komplexnejšie testy na 4 – 6 typov PPI stoja okolo 50 € a tie najkomplexnejšie testy na 8 a viac typov PPI sa pohybujú medzi 80 – 120 €. Ceny sú však rôzne a v niektorých klinikách sa vyšplhajú až na 400 €. Súkromné testovanie prebieha tak, že človek sa na testovanie vopred objedná a v daný deň príde na súkromnú kliniku, kde mu zoberú vzorku (krvi či iných tekutín) a do niekoľkých dní sa dozvie svoj výsledok. Takéto kliniky často sľubujú diskrétnosť, ktorá je žiadaná najmä z dôvodu spomínanej stigmy. Na HIV sa dá dať otestovať anonymne a bezplatne a to na niekoľkých miestach na Slovensku, viac info o HIV testovaní nájdete tu. Existuje aj široká škála domácich testov na PPI (napr. na chlamýdie, syfilis či HIV), ktoré si človek môže zakúpiť v lekárni a otestovať sa doma. Spoľahlivosť týchto testov je však rôzna preto sa pri podozrení na PPI odporúča navštíviť odborníka/čku. 

Nesmieme zabúdať, že rôzne PPI majú rôzne inkubačné doby. Niektoré PPI teda už v čase testu môžeme mať v tele, ale ich nálož nie je testom detekovateľná. Inkubačná doba môže byť pár dní až niekoľko rokov. Negatívny výsledok testu preto nikdy nie je 100 % spoľahlivý. Preto je nevyhnutné testovať sa opakovane a pravidelne. Testovanie na PPI je prejavom zodpovednosti a vyspelosti a je to jedna z indikácií, že človek je schopný viesť informovaný a bezpečnejší sexuálny život.

Ochrana + Očkovanie

Existuje veľké množstvo ochranných pomôcok, ktoré ľudia môžu počas sexu použiť, od bežných kondómov, cez femidómy a blanky až po kondómy na prsty či rukavice. Bariéry je nevyhnutné používať pri každom type sexu, a to najmä preto, že niektoré PPI sa prenášajú kontaktom kože, teda aj vtedy, keď nedochádza ku vzájomnému kontaktu genitálií. V prípade, že niekto odmietne použiť ochranu pri sexuálnom kontakte, je bezpečnejšie sexuálnu aktivitu odmietnuť. Tieto hranice je nevyhnutné jasne komunikovať a v prípade potreby vysvetliť partnerovi/ke, prečo je ochrana dôležitá. 


Očkovanie môže byť účinné v boji proti niektorým PPI, najmä však proti HPV a hepatitíde. Proti hepatitíde B sa od roku 2000 na Slovensku očkuje povinne. Ľudia narodení pred týmto rokom mohli byť očkovaní v detstve, prípadne sa dať doočkovať v staršom veku. Ľudia, ktorí si nie sú istí, či sú zaočkovaní, sa môžu opýtať svojho obvodného lekára/ svojej obvodnej lekárky. Očkovanie proti HPV niektoré poisťovane preplácajú len do určitého veku (napr. do 12 rokov), individuálne doplnkové poistenia však môžu zahŕňať aj vakcináciu vo vyššom veku. Existuje viac ako 100 typov HPV vírusu, pričom väčšina očkovacích látok chráni proti typom, ktoré najčastejšie spôsobujú rakovinu. Očkovať sa môžete dať aj na vlastné náklady. Očkovanie proti HPV a hepatitíde B je dôležité najmä preto, že ani jedna z týchto PPI sa nedá liečiť. Existujú antivirálne či podporné lieky, ktoré dokážu potláčať príznaky. Ak sa však nakazíte hepatitídou B, vírus vám v tele pretrvá doživotne. Vírusu HPV sa telo väčšinou po istom čase zbaví, môže však dôjsť k opakovanej nákaze.
ZDROJE:

Daniels, Avery. “How Often Should You Be Getting Tested for HIV/STDs?” FreeSTDCheck. AIDS Healthcare Foundation. Accessed April 15, 2021. https://www.freestdcheck.org/how-often-should-you-be-getting-tested-for-hiv-stds/.

“Human Papilloma Virus (HPV): Causes, Testing, Treatment & Prevention.” Cleveland Clinic. Accessed April 15, 2021. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11901-hpv-human-papilloma-virus.

“OCHORENIA PROTI KTORÝM SA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE OČKUJE V RÁMCI PRAVIDELNÉHO POVINNÉHO OČKOVANIA .” Chorobnosť a zaočkovanosť. ÚVZ SR , n.d. https://www.uvzsr.sk/docs/info/ockovanie/Chorobnost_a_zaockovanost.pdf.

“Sexually Transmitted Infections (STIs).” World Health Organization, June 14, 2019. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis).