Ako sa vám páči Prirodzene? Podeľte sa s nami

Vaše 2 %

Logo Prirodzene sexuálne vzdelávanie

Zdravotné problémy

Samovyšetrenie genitálií a prsníkov – prevencia rakoviny

Výskyt rakoviny každým rokov rastie. Výskyt niektorých typov rakoviny, ako rakoviny pľúc, môžeme minimalizovať svojím správaním, pri iných sa riziko zásadne ovplyvniť nedá. Najdôležitejším nástrojom v boji s rakovinou je preto prevencia. Sem patria pravidelné kontroly u obvodného/ej lekára/ky, pravidelné gynekologické vyšetrenia, vyšetrenia krčka maternice, mamografia, ultrazvuk/sonograf prsníkov, urologické vyšetrenia, vyšetrenia prostaty a podobne. Dôležitou prevenciou je aj očkovanie proti HPV, ktoré výrazne znižuje pravdepodobnosť výskytu rakoviny krčka maternica, vulvy, vagíny, penisu aj konečníka. Popri prevencii je v boji proti rakovine veľmi dôležitá aj včasná intervencia, ku ktorej môžeme prispieť aj my sami. Samovyšetrenie genitálií a prsníkov je neodmysliteľnou súčasťou boja proti rakovine, môže byť však prospešné aj pri diagnostike iných zdravotných problémov. 

Čítať ďalej

Pohlavne prenosné infekcie

Všetko o HPV – Otázky a odpovede

Tento text vznikol v spolupráci s International Papillomavirus Society (IPVS) pri príležitosti 4. marca, Medzinárodného dňa povedomia o HPV. Text je súčasťou kampane Ask About HPV.

Čítať ďalej

Pohlavne prenosné infekcie (PPI)

Pohlavne prenosné infekcie/PPI (angl. STIs – sexually transmitted infections) sú infekcie, ktoré sa najčastejšie prenášajú kontaktom tiel počas sexuálnych aktivít. Staršie používaný termín je „pohlavne prenosné choroby“ (angl. STDs – sexually transmitted diseases), tento sa však v súčasnosti používa menej, keďže predpokladom choroby sú symptómy, pričom väčšina prípadov nakazenia sa PPI  je bezpríznakových a neprerastú do choroby. Niektoré PPI má v sebe drvivá väčšina populácie, napríklad HPV (ľudský papilomavírus) má 80 % sexuálne aktívnych ľudí. Nemôžeme však povedať, že všetci ľudia, ktorí majú v tele vírus HPV sú chorí, alebo majú chorobu. Samozrejme, nie všetky pohlavné choroby začínajú infekciou, preto ani pojem PPI nie je úplne presný. Avšak, v súčasnosti je preferovaný aj kvôli tomu, že so sebou nesie menej stigmy. Preto aj my používame termín „infekcie“ namiesto „choroby“. 

Čítať ďalej

Prevencia PPI

Najspoľahlivejší spôsob, akým môže človek zabrániť nákaze pohlavne prenosnou infekciou (PPI), je úplná sexuálna abstinencia. Okrem niektorých špecifických prípadov ako nákaza používaním spoločných hygienických potrieb, zdieľaním striekačiek a podobne, je prakticky nemožné nakaziť sa PPI v prípade, že sa človek nezapája do sexuálnych aktivít vôbec. Zásady, akými môžu znížiť riziko prenosu PPI ľudia, ktorí chcú byť sexuálne aktívni, sa dajú zhrnúť pod KTO: komunikácia, testovanie, ochrana + očkovanie (na HPV, hepatitídu typu B). 

Čítať ďalej

Antikoncepcia a bariéry

Ako sa chrániť proti neželanému tehotenstvu a prenosu PPI

Jednou z najčastejších tém, ktoré riešia ľudia v súvislosti s ich sexuálnym životom, sú antikoncepčné metódy (t.j. metódy, ktoré zabraňujú neželanému tehotenstvu). V dnešnej dobe je už antikoncepčných metód veľa, avšak väčšina z nich nie je dostupná pre každého. Každému človeku vyhovujú iné metódy, či už z hľadiska komfortu, zdravotného stavu, životného štýlu, ceny, prístupu k lekárňam a k lekárskym zariadeniam a podobne. Účinnosť antikoncepčnej metódy sa určuje na základe tzv. tehotenského čísla, ktoré obsahuje 2 údaje. Keď hovoríme, že tehotenské číslo určitej antikoncepčnej metódy je napríklad 2 – 7, znamená to, že pravdepodobnosť otehotnenia (teda zlyhania antikoncepčnej metódy) je u 2 až 7 žien zo 100, ktoré používajú danú metódu po dobu 1 roka. Prvé číslo (2) označuje pravdepodobný počet tehotenstiev pri pravidelnom a dôslednom používaní metódy a druhé číslo (7) pravdepodobný počet tehotenstiev pri nedostatočne pravidelnom a nedostatočne dôslednom používaní metódy.

Čítať ďalej